Om Carsten Hopstock: Han begynte sin museumskarriere i 1945 ved å være med å bygge opp Berg-Kragerø Museum. I 1953 tok han magistergraden i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. I 1954 ble han tilsatt som konservator ved Byavdelingen ved Norsk Folkemuseum i Oslo, og han arbeidet ved museet inntil pensjonsalderen. Gjennom arbeidet ved folkemuseet hadde han også ansvaret for Bogstad Stiftelse og Norsk Farmasihistorisk Museum. Viktige arbeider på Folkemuseet var etableringen av Enerhaugen og Chrystiegården. (Kilde: Wikipedia og Bergesenstiftelsens arkiv)