Stiftelsen gir Bergesenprisen 2014 til en representant for en ung generasjon muslimer som går foran og viser hvilken betydning det har å ta klar avstand fra den voldelige utviklingen og rekrutteringen til ekstremistiske, religiøse miljøer. Dette samtidig som hun peker på religiøst og kulturelt mangfold, toleranse og anti-rasisme som det eneste alternativet. At det er en ung kvinne som målbærer disse oppfatningene, gjør dem ikke mindre tungtveiende når ekstremismen skal bekjempes.

Prisen ble gitt som en anerkjennelse for det Faten Mahdi Al-Hussaini allerede har oppnådd, men også som et uttrykk for et håp om at den vil bidra til at hun sammen med likesinnede kan fortsette engasjementet for kulturelt mangfold og toleranse blant norsk ungdom. Hun personifiserer på en modig måte en bred bevegelse der ulike religioner, retninger og livssyn står sammen i en inkluderende front som bruker sin ytringsfrihet til å bekjempe fordommer, ekstremisme, voldsbruk og undertrykking.

Prisen var på totalt kr 1 150 000, hvor kr 150 000 var en personlig del mens resten gikk til et formål prisvinneren selv definerte.