Karpe Diem mottok kr 250 000 hver som de valgte å bruke på arrangering av to gratiskonserter på Rockefeller for ungdom under 18. I tillegg mottok Røde Kors sitt ressurssenter på Grorud i Oslo kr 1 500 000 etter Karpe Diem sitt valg.

Ressurssenteret på Grorud er et sted der ungdom kan få leksehjelp, arbeidstrening eller annen oppfølging. Det er også et møtested med sosiale aktiviteter. Det var en spesiell glede for de to musikerne å kunne yte noe igjen til denne institusjonen hvor de selv hadde hatt siviltjeneste, vært frivillige og hadde spilt på åpningen for elleve år siden. De ga uttrykk for hvor viktige de fire ressurssenterne til Røde Kors er for Oslo. Når det var Grorud som fikk penger nå, er dette fordi dette i øyeblikket er dårligst stilt, og fordi de hadde 10-årsjubileum i 2011. Karpe Diem ønsket at pengene skulle gå til en synlig oppgradering av senteret på Grorud. Ved siden av oppussing, ble det etablert en kafé i inngangspartiet for å kunne gi ungdommene arbeidstrening og hele stedet en mer innbydende fasade. Det er dessuten grunn til å tro at gaven vil bidra til ytterligere motivasjon blant de 75 frivillige ved senteret.