Andreassen er opptatt av de underliggende mekanismene som fører til psykiske lidelser. Sammen med de mange høyt kompetente forskerne ved senteret, søker han å identifisere og karakterisere genetiske, nevrobiologiske, psykologiske og miljømessige faktorer som kan bidra til utvikling og forløp av slike lidelser. Andreassen har forsket blant annet på schizofreni, bipolare lidelser og Alzheimers sykdom. Han har bygd opp et solid tverrfaglig forskningsmiljø og er opptatt av å kombinere ulike metoder og faglige tilnærminger. Blant norske forskere er han i den absolutte toppen hva angår antall publiserte artikler. Han har et utstrakt samarbeid med andre forskere både nasjonalt og internasjonalt og NORMENT er involvert med vitenskapelige bidrag i et stort antall prestisjetunge fagtidsskrifter på feltet.

Styret i Bergesenstiftelsen ønsker med denne utdelingen også å understreke hvilken aktualitet og relevans denne forskningen har ikke minst når det gjelder yngre mennesker i dag, og prisen på to millioner kroner er ment som et bidrag til videre arbeid innenfor prisvinnerens fagområde og under hans vitenskapelige ledelse. Prisvinneren mottar i tillegg 150 000 som en personlig anerkjennelse.