Om Bergesenprisen

SIGVAL BERGESEN D.Y.’S ALMENNYTTIGE PRIS

Bergesenprisen er en ærespris som utdeles til en person eller institusjon som har utført fremragende arbeid innen allmennyttig virksomhet. Bergesenprisen utdeles etter styrets beslutning, og til de tider styret bestemmer. Prisen består av en statuett av Per Ung og et pengebeløp som kan variere. Tildelingen foretas i et særskilt arrangement. Stedet for utdelingen avhenger blant annet av hvem eller hvilket formål som får prisen.

Bergesenprisen 2018

Fremragende forskning innen psykiatri

Leder ved Norsk Senter for mentale lidelser (NORMENT) ved Universitetet i Oslo, professor i psykiatri dr. med. Ole A. Andreassen, er tildelt Bergesenprisen 2018.

Andreassen er opptatt av de underliggende mekanismene som fører til psykiske lidelser og sammen med de mange høyt kompetente forskerne ved senteret, søker han å identifisere og karakterisere genetiske, nevrobiologiske, psykologiske og miljømessige faktorer som kan bidra til utvikling og forløp av slike lidelser. Andreassen har forsket bl. a. på schizofreni, bipolare lidelser og Alzheimers sykdom. Han har bygd opp et solid tverrfaglig forskningsmiljø og er opptatt av å kombinere ulike metoder og faglige tilnærminger. Blant norske forskere er han i den absolutte toppen hva angår antall publiserte artikler. Han har et utstrakt samarbeid med andre forskere både nasjonalt og internasjonalt og NORMENT er involvert med vitenskapelige bidrag i et stort antall prestisjetunge fagtidsskrifter på feltet.

Styret i Bergesenstiftelsen ønsker med denne utdelingen også å understreke hvilken aktualitet og relevans denne forskningen har ikke minst når det gjelder yngre mennesker i dag, og prisen på 2 millioner kroner er ment som et bidrag til videre arbeid innenfor prisvinnerens fagområde og under hans vitenskapelige ledelse. Prisvinneren mottar i tillegg 150.000 som en strengt personlig anerkjennelse.

Tidligere prisvinnere

2016

Journalistikk for klimaet

Ole Mathismoen hedres for velinformert og velformulert journalistikk på området miljø-, energi og klima.

Les mer →
Faten Mahdi Al-Hussaini.

2014

Kamp mot ekstremisme

Prisvinner Faten Mahdi Al-Hussaini (19) ble tildelt Bergesenprisen for å ha gitt motstanden mot den voldelige utviklingen og rekrutteringen til ekstremistiske, religiøse miljøer et ansikt og en stemme. 

Les mer →

2013

J. PETER BURGESS OG KENNETH PETTERSEN
Risiko og sikkerhet

Bergesenprisen 2013 gikk til de to forskerne James Peter Burgess (PRIO) og Kenneth Pettersen (SEROS – UIS) for betydelig innsats innen sikkerhets- og risikoforskning.

Les mer →

2011

KARPE DIEM

Artistduoen Karpe Diem for deres fremragende innsats for integrering av forskjellige ungdomskulturer gjennom deres musikk - uavhengig av etniske, religiøse og politiske skillelinjer.

2009

Hospice Lovisenberg

for deres fremragende pleie, omsorg og lindrende behandling av kronisk syke kreftpasienter og pasienter med annen kronisk lidelse, og døende.

2007

Wenche Foss

for hennes livslange innsats og betydning for norsk scenekunst og for hennes vidtrekkende, hjertevarme og sprudlende engasjement på en rekke samfunnsviktige områder. Stiftelsens bekostet statuen av henne utenfor Nationaltheatret i Oslo.

2005/2006

Frederic Hauge

for hans mangeårige, fremragende arbeid for vern av natur og miljø.

2003/2004

Skiforeningen (Foreningen til skiidrettens fremme)

for organisasjonens mangeårige aktive virksomhet, særlig for å fremme skisporten for barn og ungdom.

2002

Shabana Rehman og Kadra Yusuf

for uredd kamp mot fordommer og fanatisme.

2001

Stephan Barrat-Due

for fortjenestefull innsats innen musikklivet, særlig for barn.

1999

Simon Flem Devold

for mangeårig hjelp og støtte til barn som har det vanskelig.

1997/1998

Johan Moan

for fremragende arbeide innen kreftforskningen, spesielt hudkreft.