Om Bergesenprisen

SIGVAL BERGESEN D.Y.’S ALMENNYTTIGE PRIS

Bergesenprisen er en ærespris som utdeles til en person eller institusjon som har utført fremragende arbeid innen allmennyttig virksomhet. Bergesenprisen utdeles etter styrets beslutning, og til de tider styret bestemmer. Prisen består av en statuett av Per Ung og et pengebeløp som kan variere. Tildelingen foretas i et særskilt arrangement. Stedet for utdelingen avhenger blant annet av hvem eller hvilket formål som får prisen.

Bergesenprisen 2016

Journalistikk for klimaet

Ole Mathismoen hedres for velinformert og velformulert journalistikk på området miljø-, energi og klima.

Styret i Bergesenstiftelsen har vedtatt å gi Bergesenprisen 2016 til journalist og forfatter Ole Mathismoen. Han får prisen for sin velinformerte og velformulerte journalistikk på området miljø-, energi og klima i løpet av de siste 30 år.

Prisen på til sammen 2 millioner kroner er delt i to, hvorav én del er personlig, og én del står til disposisjon for et formål prisvinner ønsker å prioritere.

Både som mangeårig journalist og som forfatter av egne bøker – senest den store boken om global oppvarming fra 2007 Klima - hva skjer? - har han på en avgjørende måte bidratt til å høyne kunnskapsnivået innen disse områdene i offentligheten og evnet å nå ut til lesere i alle aldersgrupper, inkludert den oppvoksende slekt gjennom Aftenposten Junior. Hans særegne kombinasjon av personlig engasjement, saklig og kunnskapsbasert journalistikk og pedagogisk formidling har demonstrert hvor viktig dette journalistiske stoffområdet er i dag, og prisen ønsker å understreke dette i en tid som er krevende for så vel mediene som for miljøet. (Foto: Jan Tomas Espedal/Aftenposten)

Om Bergesenprisen:
Bergesenprisen ble første gang delt ut i 1997 og går til personer eller institusjoner som har utført fremragende arbeid innen allmennyttig virksomhet. Den ble forrige gang (2014) gitt til Faten Mahdi al-Hussaini for hennes arbeid mot rekruttering av ungdom til ekstreme bevegelser innen islam. 

Tidligere prisvinnere

Faten Mahdi Al-Hussaini.

2014

Kamp mot ekstremisme

Prisvinner Faten Mahdi Al-Hussaini (19) ble tildelt Bergesenprisen for å ha gitt motstanden mot den voldelige utviklingen og rekrutteringen til ekstremistiske, religiøse miljøer et ansikt og en stemme. 

Les mer →

2013

J. PETER BURGESS OG KENNETH PETTERSEN
Risiko og sikkerhet

Bergesenprisen 2013 gikk til de to forskerne James Peter Burgess (PRIO) og Kenneth Pettersen (SEROS – UIS) for betydelig innsats innen sikkerhets- og risikoforskning.

Les mer →

2011

KARPE DIEM

Artistduoen Karpe Diem for deres fremragende innsats for integrering av forskjellige ungdomskulturer gjennom deres musikk - uavhengig av etniske, religiøse og politiske skillelinjer.

2009

Hospice Lovisenberg

for deres fremragende pleie, omsorg og lindrende behandling av kronisk syke kreftpasienter og pasienter med annen kronisk lidelse, og døende.

2007

Wenche Foss

for hennes livslange innsats og betydning for norsk scenekunst og for hennes vidtrekkende, hjertevarme og sprudlende engasjement på en rekke samfunnsviktige områder. Stiftelsens bekostet statuen av henne utenfor Nationaltheatret i Oslo.

2005/2006

Frederic Hauge

for hans mangeårige, fremragende arbeid for vern av natur og miljø.

2003/2004

Skiforeningen (Foreningen til skiidrettens fremme)

for organisasjonens mangeårige aktive virksomhet, særlig for å fremme skisporten for barn og ungdom.

2002

Shabana Rehman og Kadra Yusuf

for uredd kamp mot fordommer og fanatisme.

2001

Stephan Barrat-Due

for fortjenestefull innsats innen musikklivet, særlig for barn.

1999

Simon Flem Devold

for mangeårig hjelp og støtte til barn som har det vanskelig.

1997/1998

Johan Moan

for fremragende arbeide innen kreftforskningen, spesielt hudkreft.