Journalistikk for klimaet

Ole Mathismoen hedres for velinformert og velformulert journalistikk på området miljø-, energi og klima.

Styret i Bergesenstiftelsen har vedtatt å gi Bergesenprisen 2016 til journalist og forfatter Ole Mathismoen. Han får prisen for sin velinformerte og velformulerte journalistikk på området miljø-, energi og klima i løpet av de siste 30 år.

Prisen på til sammen 2 millioner kroner er delt i to, hvorav én del er personlig, og én del står til disposisjon for et formål prisvinner ønsker å prioritere.

Både som mangeårig journalist og som forfatter av egne bøker – senest den store boken om global oppvarming fra 2007 Klima - hva skjer? - har han på en avgjørende måte bidratt til å høyne kunnskapsnivået innen disse områdene i offentligheten og evnet å nå ut til lesere i alle aldersgrupper, inkludert den oppvoksende slekt gjennom Aftenposten Junior. Hans særegne kombinasjon av personlig engasjement, saklig og kunnskapsbasert journalistikk og pedagogisk formidling har demonstrert hvor viktig dette journalistiske stoffområdet er i dag, og prisen ønsker å understreke dette i en tid som er krevende for så vel mediene som for miljøet. (Foto: Jan Tomas Espedal/Aftenposten)

Om Bergesenprisen:
Bergesenprisen ble første gang delt ut i 1997 og går til personer eller institusjoner som har utført fremragende arbeid innen allmennyttig virksomhet. Den ble forrige gang (2014) gitt til Faten Mahdi al-Hussaini for hennes arbeid mot rekruttering av ungdom til ekstreme bevegelser innen islam.