• Bergesenstiftelsen støtter både mindre og større prosjekter, i særlig grad innen det kulturelle og humanitære samfunnsområdet.
  • Det gis ikke støtte til grunnforskning, rent private formål som studiefinansiering, reisestøtte og hjelpemidler eller utenlandsprosjekter uten klar forbindelse til Norge.
  • Med «allmennyttige formål» menes at prosjekter og aktiviteter må komme samfunnet og en større allmennhet tilgode. Det vil si at søker må opplyse tydelig om hvem prosjektet vil nå, og hvordan man vil oppnå dette.
  • Se også oversikt over våre tildelinger de seneste årene her.
    Last ned søknadsskjema