• Når du sender inn søknaden din får du alltid bekreftelse på e-post om at vi har mottatt søknaden.
  • I denne bekreftelsen angis når søknaden behandles.
  • Det er styret i Bergesenstiftelsen som beslutter alle tildelinger.
  • Alle som søker støtte hos oss vil få svar så raskt som mulig etter besluttende styremøte, uavhengig av om søknaden blir innvilget eller ikke. Det er med andre ord ikke nødvendig å kontakte oss på e-post eller telefon om søknadsbehandling og søknadsprosess/svardato.
  • Verken styret eller administrasjonen begrunner avslag på enkeltsøknader.
  • Det er mulig å søke om støtte flere ganger, men sluttrapport eller statusrapport fra eventuelle tidligere tildelinger må være innsendt.
  • De som får innvilget hele eller deler av sin søknad hos oss vil få dette dokumentert ved et tildelingsbrev.
  • Bergesenstiftelsen skal oppgis som støttespiller i relevant materiell knyttet til prosjektet, ved bruk av vår logo, som kan lastes ned her.
    Last ned søknadsskjema