• Når du sender inn søknaden din i vår søknadsportal, får du en bekreftelse på e-post om at vi har mottatt søknaden.
  • Etter at søknaden er sendt inn skjer all kommunikasjon med Bergesenstiftelsens administrasjon gjennom søknadsportalen.
  • Det er styret i Bergesenstiftelsen som beslutter alle tildelinger.
  • Alle som søker støtte hos oss vil få svar i søknadsportalen og på e-post så raskt som mulig etter besluttende styremøte, uavhengig av om søknaden blir innvilget eller ikke. Det er med andre ord ikke nødvendig å kontakte oss på e-post eller telefon om søknadsbehandling og søknadsprosess/svardato.
  • Verken styret eller administrasjonen begrunner avslag på enkeltsøknader.
  • Søkere som får innvilget tildeling, får et tildelingsbrev i søknadsportalen.
  • Bergesenstiftelsen skal oppgis som støttespiller i relevant materiell knyttet til prosjektet, ved bruk av vår logo, som kan lastes ned her.
    Til søknadsportal