Våren 2020 vedtok styret i Bergesenstiftelsen å fornye stiftelsens nettsider og visuelle profil. Ønsket var å få en helhetlig profil, med bakgrunn i stiftelsens historie og formål. Stiftelsen inngikk etter en prekvalifiseringsrunde avtale med designbyrået  Bransjen  om utvikling av den visuelle profilen. Bergesenstiftelsen og Bransjen valgte deretter å inngå samarbeid med  Jakobsen Frukt og Grønt  om utvikling av nettsidene.

Logo

Bergesenstiftelsens karakteristiske B med anker har fulgt stifteren Sigval Bergesen d.y. og stiftelsen gjennom historien. B-en er i 2020 satt inn i en tydeligere ramme, en enkel ellipseform som også hinter tilbake til stiftelsens maritime opprinnelse. Logoen finnes også i en versjon med navnetrekket uthevet ved siden av logoen, som brukes der Bergesenstiftelsen skal krediteres som støttespiller.

Bergesenstiftelsens tidligere (venstre) og fornyede logo (høyre).
Versjon av logo for bruk der Bergesenstiftelsen skal krediteres som støttespiller – brukes i svart eller hvitt alt etter hvilke bakgrunn søker har på sitt materiell.

Farger og fonter

Bergesenstiftelsens grunnlegger Sigval Bergesen d.y. sine skip gikk under navnet «The Green Tankers». De hadde en karakteristisk grønnfarge på skroget, og burgunderfarge på kjølen, kombinert med hvitt, mørkeblått og grått. – Vi hentet inspirasjon fra fargepaletten i «The Green Tankers» i arbeidet med å fremkalle stiftelsens historie, sier Karianne Bjellås Gilje, daglig leder i Bergesenstiftelsen. – Samtidig synes vi disse fargene kommuniserer godt Bergesenstiftelsens formål og samfunnsengasjement i dag: Klodens grønne, himmelen og havets blå og engasjementets røde.

Malermester Roger Studsrud analyserte fargene som var brukt på de ulike modellene av «The Green Tankers». Disse danner basisfargene i Bergesenstiftelsens nye fargepalett.
Bergesenstiftelsens nye fargepalett, basert på fargekodene fra stifteren Sigval Bergesen d.y.s skipsflåte, «The Green Tankers».
Bergesenstiftelsens fargepalett fremkaller stiftelsens historie, samtidig som den kommuniserer vårt formål og samfunnsengasjement i dag: Klodens grønne, himmelen og havets blå og engasjementets røde. Karianne Bjellås Gilje, daglig leder

Fontene som er valgt er forskjellige varianter av Futura og Alpina GT. Futura er en klassisk og tidløs font fra stifteren Sigval Bergesen d.y. sin egen samtid. Den fonten brukes blant annet i overskrifter og ingresser. Alpina GT er valgt som en kontrast til Futura og brukes i lengre tekster for bedre lesbarhet.

Grafiske elementer

Designbyrået Bransjen har utviklet grafiske elementer spesielt for Bergesenstiftelsen, med utgangspunkt i stiftelsens logo. Hver del i de grafiske elementene – enten det er en sirkel, strek eller bue – er hentet fra B-en i logoen. De grafiske elementene brukes aktivt i stiftelsens kommunikasjon både på nettsidene og i sosiale medier, både alene og som byggeklosser.

Et utvalg av Bergesenstiftelsens grafiske elementer, som brukes alene eller som byggeklosser, både digitalt og på fysisk materiell.

– På en stilisert måte viser de grafiske elementene hver for seg deler av en større helhet. Dette står i grunn godt til stiftelsens arbeidsform: Mange større og mindre deler som både er ulike, og har noe til felles, utgjør til sammen en helhet. Slik sett kan disse tilsynelatende enkeltstående elementene med sine ulike former og farger være et bilde på den store variasjonen i kulturelle og humanitære prosjekter som stiftelsen bidrar til å realisere. Og samlet utgjør prosjektene realiseringen av Bergesenstiftelsens allmennyttige formål, sier Karianne Bjellås Gilje.