Guttas Campus

Guttas Campus er et prosjekt som gir ekstra læringsinnsats til gutter som går i niende og tiende klasse.

Les mer →

​Deeyah Khan

Bergesenstiftelsen støtter Deeyah Khans Fuuse-konferanse 2017. Temaet er kvinners deltakelse i kunst og kultur.

Les mer →

Kloden

Forprosjektet Kloden vil legge grunnen for en nasjonal scene for barn og unge i Norge.

Les mer →

​Barokkanerne

Barokkanernes systematiske satsing på det norske tidligmusikkfeltet har plassert dem på den internasjonale konsertscenen.

Les mer →

Friby for forfattere

PEN-klubben Norge har ansvar for oppfølging av fribyforfatterne, det vil si skribenter og kunstnere som trenger beskyttelse på grunn av manglende ytringsfrihet i landene de kommer fra.

Les mer →

Kosthold og kreft

Forskere i Oslo og London samarbeider om en studie om sammenhengen mellom helkornprodukter i kosten og risiko for ulike kreftformer.

Les mer →

Norsk PEN

Norsk PENs arbeid for ytringsfriheten har fått fornyet aktualitet gjennom de tragiske hendelsene i Paris og København.

Les mer →

Kompani Lerkefalk

Kompani Lerkefalk bruker teater for å gi publikum innsikt i temaer som er vanskelige å snakke om, som for eksempel vold i nære relasjoner.

Les mer →

"Arkivet"

Guttorm Guttormsgaards «Arkivet» er en samling kunstgjenstander helt utenom det vanlige.

Les mer →

Orkesterturné

Ungdomssymfonikerne er kjent for sin høye musikalske kvalitet, og blir regnet blant de beste i sitt slag i Europa. Orkesteret settes sammen på nytt hvert år.

Les mer →

Pøbler

Dokumentarfilmen ”Pøbler” dreier seg om ungdom som dropper ut fra skolen.

Les mer →
Faten Mahdi Al-Hussaini.

Bergesenprisen 2014 til Faten

Bergesenprisen 2014 tildeles Faten Mahdi Al-Hussaini (19), som på en forbilledlig måte har gitt motstanden mot den voldelige utviklingen og rekrutteringen til ekstremistiske, religiøse miljøer et ansikt og en stemme.

Les mer →

​Miniøya

Miniøya er en årlig musikk- og kulturfestival for barn, som arrangeres i Tøyenparken i Oslo. Miniøya ble arrangert for første gang i 2010. Miniøyas kjernemålgruppe er fra 2-12 år.

Les mer →

​Granittrock

Granittrock i Groruddalen er en gratis og rusfri festival uten aldersgrense. I september 2014 arrangeres festivalen for 10. gang.

Les mer →

Skoleskipet Dyrafjeld

Skoleskipet ”Dyrafjeld" er en 125 år gammel galleas-rigget jakt på 76 fot fra 1889. Skipet er oppført på riksantikvarens liste over verneverdige fartøy. Bergesenstiftelsen støtter diverse reparasjoner av skoleskipet med kr. 1 mill.

Les mer →
Arne Næss – elektronisk bibliotek

Arne Næss – elektronisk bibliotek

ANCEP/Arne Næss – elektronisk bibliotek har mottatt 250.000 kroner fra Bergesenstiftelsen for å ta vare på Næss` intellektuelle arv i digitalisert form. Næss etterlot seg et stort materiale: artikler, notater, forelesninger, brev etc., som nå blir gjort tilgjengelig.

Les mer →

Redningsskøyta BERGESEN D.Y.

Redningsselskapet mottok 12 mill. kroner til finansiering av RS 152 – et propelldrevet redningsfartøy i ”Bergesenklassen” tilpasset fast bemanning. Den er miljøvennlig, lager små bølger og er stasjonert i Drøbak.

Les mer →

Bergesenprisen 2013

Bergesenprisen 2013 gikk til de to forskerne James Peter Burgess (PRIO) og Kenneth Pettersen (SEROS - UIS). Prisen er på 2 mill. kroner og tildeles for betydelig innsats innen sikkerhets- og risikoforskning.

Les mer →

Vernebygg for Gjøa

Bergesenstiftelsen har bidratt med 25 mill. kroner til byggingen av vernebygg for Roald Amundsens polarskute Gjøa på Frammuséet i Oslo. Ved siden av den store Bergesenhallen, består bygget av auditorium og kontorer.

Les mer →

Katalog over Munchs tegninger

Bergesenstiftelsen har gitt 12 mill. kroner til Munchmuséet øremerket en katalog over Edvard Munchs 7500 tegninger og skisser, og digitalisering og publisering av Edvard Munchs billedarkiv for offentligheten.

Les mer →