Bergesenstiftelsen støtter kulturelle og humanitære prosjekter

Søk støtte

Har du et godt prosjekt som kan komme mange til gode? Da vil vi gjerne høre fra deg! Bergesenstiftelsen har 3-4 søknadsfrister i året. Vi anbefaler at du først leser igjennom retningslinjer for søkere og øvrig veiledning, før du logger deg inn i vår digitale søknadsportal. Under fanen "Hva støtter vi" finner du både en beskrivelse av hva Bergesenstiftelsen støtter, og en liste over hva stiftelsen ikke støtter. Denne listen er sist oppdatert i oktober 2023 med virkning fra 1. søknadsfrist 2024. Sjekk gjerne om ditt prosjekt kommer inn under noen av punkene i denne listen.

Til søknadsportal