Bergesenstiftelsen støtter kulturelle og humanitære prosjekter

Søk støtte

Har du et godt prosjekt som kan komme mange til gode? Da vil vi gjerne høre fra deg! Bergesenstiftelsen har 3-4 søknadsfrister i året.

I 2024 er de tre søknadsfristene 19. januar, 3. mai og 9. august - kl. 12 på dagtid til alle frister. At fristen er på dagtid, kommer av at stiftelsen ønsker å være bemannet ved søknadsmottak.

Vi anbefaler at du først leser igjennom retningslinjer for søkere og øvrig veiledning, før du logger deg inn i vår digitale søknadsportal. Under fanen "Hva støtter vi" finner du både en beskrivelse av hva Bergesenstiftelsen støtter, og en liste over hva stiftelsen ikke støtter. Denne listen er oppdatert med virkning fra 1. søknadsfrist 2024. Sjekk gjerne om ditt prosjekt kommer inn under noen av punkene i denne listen.

Til søknadsportal