Bergesenstiftelsen støtter kulturelle og humanitære prosjekter.

Søk støtte

Har du et godt prosjekt som kan komme mange til gode? Da vil vi gjerne høre fra deg! Vi anbefaler at du først leser igjennom retningslinjer for søkere og øvrig veiledning, før du logger deg inn i vår digitale søknadsportal. Vi har fire søknadsfrister i året. I 2022 er søknadsfristene 4. februar, 6. mai, 12. august og 28. oktober – kl. 12 til alle fire frister.

Til søknadsportal