Bergesenstiftelsen støtter kulturelle og humanitære prosjekter

Søk støtte

Har du et godt prosjekt som kan komme mange til gode? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Bergesenstiftelsen har tre søknadsfrister i året. I 2024 er disse 19. januar, 3. mai og 9. august - kl. 12 på dagtid til alle frister. Søknadene behandles i styremøte ca. tre måneder etter søknadsfrist. Alle søkere får svar på e-post og i søknadsportalen etter vedtak om tildeling eller avslag.

Vi anbefaler at du først leser igjennom retningslinjer for søkere og øvrig veiledning, før du logger deg inn i vår digitale søknadsportal. Under fanen "Hva støtter vi" finner du både en beskrivelse av hva Bergesenstiftelsen støtter, og en liste over hva stiftelsen ikke støtter. Denne listen er oppdatert med virkning fra 2024. Sjekk gjerne om ditt prosjekt kommer inn under noen av punkene i denne listen.

Til søknadsportal