Bergesenstiftelsen støtter kulturelle og humanitære prosjekter.

Søk støtte

Har du et godt prosjekt som kan komme mange til gode? Da vil vi gjerne høre fra deg! For å søke støtte fyller du ut og sender inn vårt enkle søknadsskjema. Vi anbefaler at du først leser igjennom vår søknadsveiledning og har obligatoriske vedlegg klare før du fyller ut. Vi har fire søknadsfrister i året. I 2021 er søknadsfristene 5. februar, 7. mai, 13. august og 29. oktober - kl. 12 til alle fire frister.

Last ned søknadsskjema