Bergesenstiftelsen har som formål å fremme almennyttige prosjekter. Vi støtter særlig kulturelle og humanitære tiltak, og søker å bidra til frembringelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper.

Om Bergesenprisen

SIGVAL BERGESEN D.Y.’S ALMENNYTTIGE PRIS

Bergesenprisen er en ærespris som utdeles til en person eller institusjon som har utført fremragende arbeid innen allmennyttig virksomhet. Bergesenprisen utdeles etter styrets beslutning, og til de tider styret bestemmer. Prisen består av en statuett av Per Ung og et pengebeløp som kan variere. Tildelingen foretas i et særskilt arrangement. Stedet for utdelingen avhenger blant annet av hvem eller hvilket formål som får prisen.

Om Bergesenstiftelsen

SIGVAL BERGESEN D.Y OG HUSTRU NANKI’S ALMENNYTTIGE STIFTELSE

Bergesenstiftelsen ble etablert i 1976. En stiftelse eies av sitt formål. Bergesenstiftelsens formål er å fremme allmennyttige prosjekter. Vi støtter særlig kulturelle og humanitære tiltak, og søker å bidra til frembringelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper. Styrets oppgave er å sikre at stiftelsen drives effektivt og godt slik at formålet realiseres. Det betyr:

  • At stiftelsens kapital skal forvaltes slik at den gir en trygg og god avkastning
  • At utdelingen av midler skal gå til prosjekter som realiserer formålet
  • At stiftelsen drives på en åpen og tillitsskapende måte

Informasjon til søkere

Bergesenstiftelsen er en allmennyttig stiftelse som i hovedsak støtter kulturelle og humanitære formål. Støtte gis imidlertid ikke til grunnforskning; rent private formål som studiefinansiering, reisestøtte og hjelpemidler eller utenlandsprosjekter uten klar forbindelse til Norge.

Bruk vårt søknadsskjema. Søkere som ikke benytter søknadsskjemaet må forsikre seg om at all informasjonen som etterspørres i søknadsskjemaet fremkommer klart i søknaden. Last ned søknadsskjemaet her.

Send søknaden elektronisk, til soknad@bergesenstiftelsen.no. Søknader og bilag som sendes per post blir ikke returnert. Alle søkere får svar, men avslag blir ikke begrunnet.

Styret behandler søknadene etter rekkefølgen de kommer inn. Søknader må være Bergesenstiftelsen i hende fire uker før styremøtet de behandles på.

Styremøter høsten 2019:
5. september, 31. oktober, 12. desember
Søknader må være stiftelsen i hende senest én måned før det aktuelle styremøtet.