Dissimilis arbeider for at mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser skal ha en plass i det kulturelle samfunnet som likestilte utøvere og mennesker. Med dette vil de bidra til et rikere menneskesyn og et mer åpent og tolerant samfunn.

I sine aktiviteter tar de utgangspunkt i den enkeltes ressurser og muligheter. Dissimilis forvalter et unikt tilrettelagt kulturtilbud, som utover deltakelse og opplæring i kreative aktiviteter, fremmer sosial tilhørighet, verdighet og livskvalitet.

Foto: Dissimilis

På festivalen kommer Dissimilisband, artister og grupper fra hele landet, i tillegg inviteres utvalgte internasjonale grupper gjennom deres nettverk i Dissimilis World. Som tidligere år vil festivalen være en del av programmet og musikkfellesskapet under musikkfest Oslo.

Les mer om Dissimilis' aktiviteter og arbeid her.