Gatejurist-nettverket fikk støtte til sitt arbeid med å sikre rettshjelp av god kvalitet til rusavhengige og tidligere rusavhengige, samt barn og unge under 25 år over hele landet. Nettverket gjennomfører flere tiltak denne høsten i tillegg til sin ordinære aktivitet, som å sette søkelys på rettspolitisk arbeid og blant annet delta på Arendalsuka, gjennomføre fagsamlinger for ansatte og videreutvikle driften av Gatejurist-nettverket gjennom tettere samarbeid.

Gatejurist-nettverket er et faglig nettverk av og for Gatejurist-kontorene i Norge. Nettverket består av kontorene i Trondheim, Bergen, Oslo, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. Tromsø er et frittstående kontor, mens de andre kontorene er underlagt lokale avdelinger av Kirkens Bymisjon.

Gatejuristen behandler årlig mer enn 5000 saker i Norge gjennom sine kontorer og oppsøkende saksmottak over hele landet. Rettshjelpen gis av fast ansatte jurister, frivillige jusstudenter og frivillige jurister og advokater.

Bergesenstiftelsen har også støttet andre rettshjelptiltak, som student-rettshjelptiltakene i Norge (Jussbuss, Jussformidlingen i Bergen, JURK, Jusshjelpa i Nord-Norge) og Barnas Jurist i regi av Kirkens Bymisjon.

Les mer om Gatejuristen her.