Skeivt kulturår 2022 er godt i gang, og i juni markeres dette over hele landet med en rekke kunst- og kulturuttrykk. Dokumentarfilmen Kim og Wenche - retten til å elske følger kjærlighetshistorien til Kim Friele og Wenche Lowzow, to av dem som gikk foran og kjempet for rettigheter mange i vår del av verden tar for gitt i dag. Filmens regissør er Liew Cheng Teng, som har brukt over seks år på filmen.

Et liv i kamp

Kim Friele som aktivist, og Wenche Lowzow som stortingspolitiker, førte i stor grad an i homobevegelsens kamp for rettigheter fra 1970-tallet og frem til nylig. Samlivet deres ble et levende symbol på retten til kjærlighet.

Frieles innsats medvirket til at norske politikere avkriminaliserte homofili og fikk helsemyndighetene til å fjerne homofili som en diagnose. Senere var hun pådriver for innføringen av rettsvern og partnerskapslov for lesbiske og homofile. Filmen har to hovedtema, Kim Frieles og Wenche Lowzows liv sammen, og Kim Friele som aktivist og hvordan samfunnet endret seg i hennes levetid. De sto åpent frem med sin kjærlighet i 1979, og det ble en vekker for mange.

Les mer om filmen og serien om Kim og Wenche her.

Foto: Mimsy Møller