Kvinner bak staffeliet

Bok om maleren Charlotte Wankel.

Kunsthistoriker Hilde Mørch har skrevet bok om den modernistiske maleren Charlotte Wankel (1888-1969). Mørch har også hatt ansvaret for Wankels arbeider gjennom utstillinger i Galleri F 15 og Lillehammer Kunstmuseum.

Wankel var en pionér og etterlot seg en stor produksjon med bilder som finnes i sentrale offentlige og private samlinger. Hun er likevel et eksempel på det kunsthistorikeren Anne Wickstrøm pekte på i sin bok «Kvinner bak staffeliet» - en til dels glemt og undervurdert kunstner som havnet i skyggen av sine mannlige samtidige. Wankel har en fascinerende historie. Selv om familien protesterte reiste hun for å studere hos Matisse i Paris, etter råd fra Harriet Backer og Henrik Sørensen. Wankel debuterte på Høstutstillingen i 1914 og vakte stor oppsikt. Den strenge kritikeren Jappe Nilssen så imidlertid med en gang så hennes store talent. Hun studerte i Paris ved Académie Moderne og var elev under Fernand Lèger. På 20-tallet var hun del av kretsen rundt Picasso, Stravinsky og Le Corbuiser, som alle inspirerte henne.