Landart er et kunst­prosjekt hvor kunstnere, lokale bønder, barn og unge, og lokalsamfunnet for øvrig samarbeider. Gjennom samtaler, diskusjoner og gjensidig kunnskapsutveksling, oppstår kunst i landskapet og i nærmiljøet. Verkene kan sees i skog, på jorder og i landskapet ellers, fra bakkenivå, fra utsiktspunkter og fra luftrommet der det passerer fly til og fra Oslo lufthavn.

På bilde ser vi verket med tittelen "Kløverhumle" (Bombus distinguendus). Dette er en sterkt utrydningstruet humletype. Den finnes nå kun få steder på Østlandet og i Trøndelag. Verket er laget av Sondre Rødningsby fra Nord Eik gård, med en Kverneland 2-skjærs plog og en John Deere 6130R traktor.

Sesongbasert kunst

Naturen setter premissene for utførelsen av de midlertidige verkene. Som alt annet i naturen blir land art-verkene preget av sesongen de blir laget i. Land art er dermed en kunstform som står ovenfor mange av de samme utfordringer som bønder til all tid har kjent på. Været må spille på lag for at resultatene skal bli gode.

Til Landart 2023 er kunstnerne Jad El Khoury, Istvan Virag, Helle Siljeholm, Katja Høst og Eyes as Big as Plates ved Karoline Hjorth og Riitta Ikonen invitert til å produsere nye verk ute i skogen og landskapet. Lokale bønder har bidratt i utformingen av verk i stor skala på jordene. Barn og unge har deltatt gjennom verksteder i Den kulturelle skolesekken og Kulturskolen i Gjerdrum og Nannestad.

Les mer om Landart Gjerdrum her.