Jan Herman Linge var fra 1960-tallet regnet som Norges fremste båtkonstruktør. Han har konstruert vidt forskjellige båttyper og han tok i bruk nye metoder, både innen materialbruk og produksjon. Hans konstruksjoner har hatt stor betydning for norsk båtindustri. Linge eide aldri selv noe båtbyggeri, men prioriterte å arbeide som selvstendig konstruktør. Med sine mange båttyper med navn på -ling (blant annet Yngling, Soling og Fjordling) var Linge også tidlig ute med moderne merkevarebygging.

Les mer om arrangementene knyttet til 100-årsjubileet på nettsidene til Norsk Maritimt Museum og Oslofjordmuseet.