Mange norske kommuner sliter med fraflytting og det jobbes for å snu trenden ved å øke attraktivitet og bolyst. Siden 2014 har Fortidsminneforeningen stått bak en aksjon der det en gang årlig tennes lys i fraflyttede hus over hele landet. Med prosjektet Lys i gamle hus ønsker de å ta aksjonen ett steg videre.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at rundt 211 000 boliger i Norge står ubebodd, de fleste i distriktene. Samtidig er det folk som søker seg ut av byene, som gjerne kunne tenke seg å bo i et hus med sjel eller overta et småbruk.

Fortidsminneforeningen vil derfor bidra til at tomme hus kan aktiveres og bringe både verdier og menneskelige ressurser til bygda. Foreningen har bred erfaring innen bygningsvern og kunnskap om tilgjengelige tilskuddsordninger. De er en nasjonal frivillig organisasjon med lokal forankring.

Les mer om Lys i gamle hus på Fortidsminneforeningens egne nettsider, eller prosjektsiden her.