Bergesenstiftelsen har de seneste årene støttet en rekke musikkfestivaler. To av disse er Norsk orgelfestival i Stavanger og Ultima – Oslo Contemporary Music Festival. Begge disse finner sted nå i september.

Ultima – Oslo Contemporary Music Festival arrangeres 14.–23. september, og er Nordens største samtidsmusikkfestival. «Music in all Directions» er festivaltema for året. Bergesenstiftelsen har støttet fremføringen av Pytheas Travels, et tverrkunstnerisk prosjekt skapt av den norske komponisten Maja Ratkje og den audiovisuelle samtidskunstduoen Hypercomf fra Hellas. På scenen står den norske musikerkvartetten Tøyen Fil og Klafferi. Sammen med et scenisk landskap av kulisser fra et cruiseskip, nyproduserte videoopptak fra maritim natur i Hellas og Norge, og til lyden av tekst, fortelles historien om Pytheas 'reiser', som en refleksjon rundt reise, turisme og miljøbevissthet. Les mer både om denne fremføringen og om festivalen her.

I Stavanger åpner Norsk orgelfestival samme dag som Ultima i Oslo. Fra 14. til 17. september inviterer festivalen til fire dager med konserter, forestillinger, orgelvandring, orgelkurs for ungdom og festivalhøymesser. Festivalen ønsker å presentere bredden i orgelmusikken, gjennom klassisk musikk, kirkemusikk, folkemusikk og samtidsmusikk. Les mer om programmet på årets festival her.