Bergesenprisen er en av Norges største allmennyttige priser. Den består av en statuett av Per Ung og et pengebeløp på to millioner norske kroner. Prisen ble opprettet i 1988, og fra 2020 er prisen utdelt hvert år.

Nominasjon ved årets begynnelse

Ved årets begynnelse kan personer og institusjoner nominere kandidater til Bergesenprisen. Nominasjonsperioden er i uke 2–6. For 2024 er dermed frist for nominasjoner fredag 9. februar kl. 12.

Sigval Bergesen d.y., grunnleggeren av Bergesenstiftelsen, fremhevet at enkeltmenneskers innsats og engasjement fører samfunnet fremover. Aktuelle kandidater til Bergesenprisen er i tråd med dette:

 • personer eller institusjoner som utmerker seg ved sitt samfunnsengasjement
 • personer eller institusjoner som har utført et fremragende arbeid og/eller ytt en ekstraordinær innsats innen allmennyttig virksomhet.

Hvordan nominere?

Send ditt forslag til post@bergesenstiftelsen.no innen 9. februar kl. 12, med følgende informasjon (ikke bruk vedlegg):

 • Hvem nominerer (og eventuell tilknytning til kandidat)
 • Hvilken kandidat (person/institusjon) nomineres
 • Hva nomineres kandidaten for (dvs. begrunnelse knyttet til kandidatens fremragende arbeid og/eller ekstraordinære innsats innen allmennyttig virksomhet)
 • Skriv «Bergesenprisen 2024» i emnefeltet

  Styret beslutter prismottaker

  Styret i Bergesenstiftelsen beslutter prismottaker. Både nominerte kandidater og andre aktuelle personer og institusjoner vurderes. Prisen kan ved styrets beslutning deles mellom flere personer/institusjoner. Innkomne nominasjoner vil ikke bli offentliggjort.

  Bergesenprisen 2024 offentliggjøres i september, og utdeles på et arrangement i november, nær datoen for stiftelsens etablering 12. november.

  Les mer om Bergesenprisen og tidligere mottakere her.