Ny daglig leder i Bergesenstiftelsen

Karianne Bjellås Gilje er i dag tilsatt som ny daglig leder i Bergesenstiftelsen. Hun etterfølger Ole Jacob Bull i stillingen.

Bergesenstiftelsen har som formål å fremme allmennyttige prosjekter, og støtter i hovedsak kunst, kultur og humanitære tiltak, og frembringelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper, blant annet innen medisin. Stiftelsen ble etablert i 1976, og forvalter i dag en kapital på om lag 1 milliard og deler årlig ut et totalt beløp i størrelsesorden 30 mill.

- Gjennom tilsetting av Karianne Bjellås Gilje har Bergesenstiftelsen fått en trygg og erfaren leder. Hun er svært godt kvalifisert, faglig sterk og engasjert, og gjennom sine ulike lederjobber og tillitsverv har hun god kjennskap til flere av de fag- og samfunnsområdene som Bergesenstiftelsen støtter. Vi er trygge på at hun vil bidra til en positiv utvikling for stiftelsen, og være en god representant for stiftelsen utad, sier styreleder Jan-Fredrik Wilhelmsen. -Stiftelsen hadde svært mange kvalifiserte kandidater inne i denne rekrutteringsprosessen, og over 90 søkere. Styret ser fram til å starte samarbeidet med Bjellås Gilje om å videreutvikle Bergesenstiftelsen.

- Jeg gleder meg stort til samarbeidet med styret og andre relevante miljøer, og er glad for denne muligheten til å bidra til å videreutvikle en så sentral allmennyttig stiftelse som Bergesenstiftelsen, sier Karianne Bjellås Gilje -Allmennyttige stiftelser har et uhyre viktig samfunnsoppdrag ved å støtte en rekke initiativer, gjerne med ildsjeler i spissen for prosjekter som kommer mange mennesker og samfunnet til gode. Bergesenstiftelsens brede nedslagsfelt innen en rekke samfunnsområder jeg setter høyt, er ekstra motiverende. Jeg er også glad for den åpenheten styret har vist for framtidig utvikling av stiftelsen.

Bjellås Gilje er cand.philol. med hovedfag i nordisk litteratur og mellomfag i medier og kommunikasjon fra Universitetet i Oslo. Siden 2016 har hun vært dekan ved Kunsthøgskolen i Oslo, i en åremålsstilling som går ut høsten 2019. Hun har tidligere bl.a. vært programsjef på DOGA Norsk design- og arkitektursenter, ansvarlig redaktør i tidsskriftet Prosa, forlagsredaktør i Universitetsforlaget og høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo. Hun har hatt og har en rekke styreverv, bl.a. i Universitetsstyret UiO, Sentralen/Sparebankstiftelsen DnB, Norsk barnebokinstitutt og Geitmyra matkultursenter for barn. Hun har vært fast spaltist i flere norske aviser, bl.a. Morgenbladet, Dagbladet og Aftenposten.

Karianne Bjellås Gilje tiltrer i stillingen 1. november 2019.

Pressemelding Fra Bergesenstiftelsen 270619

Kontaktopplysninger:
Jan-Fredrik Wilhelmsen
Styreleder, Bergesenstiftelsen
+47 905 39 400
jfw@advokatw.no

Karianne Bjellås Gilje
Påtroppende daglig leder, Bergesenstiftelsen
+ 47 997 26 607
kbgilje@gmail.com