Vega Scenes store teatersal var fylt med feststemte mennesker tirsdag 7. november, da Birgit Skarstein og Sunnaasstiftelsen skulle motta det synlige beviset på at de er mottakere av Bergesenprisen 2023.

Foto: Helge Brekke


Styreleder Per Conradi overrakte prisen. – Årets prismottakere får prisen for deres innovative arbeid med å endre betingelsene for paraidrett, og å drive forskningen fremover for parautøvere og mennesker med funksjonsnedsettelse. Felles for dere begge er at dere ikke stopper opp når dere møter på hindre og utfordringer. Dere arbeider for å finne gode løsninger ut fra behovet til det enkelte mennesket som har fått en skade eller funksjonsnedsettelse.

Foto: Helge Brekke

– I et intervju med Aftenposten i september i år, i forbindelse med offentliggjøringen av Bergesenprisen, kunne vi lese at «for Birgit Skarstein finnes det noe som er viktigere enn å ro fort. Det hele handler om hva som skal stå igjen den dagen hun legger opp.»

Og i en annen uttalelse har du Birgit utdypet at “Godt utviklet og tilpasset utstyr fyller gapet mellom det kroppen kan levere og hva aktiviteten krever med tradisjonelt utsyr". Du sa videre at "Mye av utstyret som trengs finnes ikke, eller er ikke godt nok utviklet eller tilgjengelig, og dette må vi gjøre noe med. Jeg håper at den utviklingen vi har drevet kan åpne dører og gjøre terskelen lavere for at flere både kan oppleve mestring og delta i aktivitetsfellesskapet.”

Vi i Bergesenstiftelsen deler håpet ditt. Og vi har latt oss imponere over ditt engasjement, din innovative kraft og din store kunnskap på feltet. Det er også viktig at du ønsker å allmenngjøre de innovasjonene og det utstyret du har bidratt til å utvikle, og gjøre det tilgjengelig for alle, sa Per Conradi Andersen.

– En annen svært viktig aktør på feltet er Sunnaasstiftelsen. Også dere legger vekt på å utvikle innovative tilbud som supplerer de offentlige helse- og omsorgstjenestene.
Siden 2006 har Sunnasstiftelsen jobbet for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bli i stand til å mestre sin livssituasjon, utvikle seg og leve gode og aktive liv.

Foto: Helge Brekke

I sin pristale fremhevet Marianne Holth Dybwad, daglig leder i Sunnaasstiftelsen, at alle mennesker fortjener å bli sett på som ressurser i samfunnet. Noe av Sunnaasstiftelsens viktigste arbeid er å legge til rette for at mennesker som er utsatt for skade eller sykdom kan leve gode og aktive liv. Å bli kjent med likepersoner og mentorer åpner for den nyorienteringen som er nødvendig etter livsomveltende skade eller sykdom. Bergesenstiftelsens grunnlegger sitt motto "Vi skal videre!" eller "Full speed ahead" passer også godt på Sunnaasstiftelsens arbeid.

– Mange sier - 'Det ordner seg' - men det gjør jo ikke det, sa Birgit Skarstein i sin pristale. – Det er noen som ordner noe. Noen som for eksempel finner opp utstyr som gjør hverdagen bedre om man er lam i beina. Jeg har fått samarbeide med mange svært kompetente miljøer som har vært villige til å prøve og feile sammen med meg, og sammen har vi forandret paraidretten, sa Skarstein, og fortalte om mange lange dager og netter med ulike "Reodor-Felgen-løsninger" for å få til en hensiktsmessig rostilling eller en hensiktsmessig sittestilling på ski.

– Fordelen med at et felt er underutviklet, er jo at man kan gjøre en forskjell. Jeg jobber for at at det blir mye enklere for de som kommer etter meg å finne godt utstyr til idrettsaktiviteter, både for de som er aktive i bredden og toppen av idretten, sa Skarstein.

Foto: Helge Brekke
– Mange sier - 'Det ordner seg' - men det gjør jo ikke det, sa Birgit Skarstein i sin pristale. – Det er noen som ordner noe. Noen som for eksempel finner opp utstyr som gjør hverdagen bedre om man er lam i beina.


Bergesenprisen består av statuetten «Mor og barn» av Per Ung og et pengebeløp på 2 millioner kroner (2023). Et samlet styre i Bergesenstiftelsen beslutter prismottaker.


Et av de kunstneriske innslagene var Frida Gustavsson og Naol T. Lundervold, som selv har deltatt på Sunnaasstiftelsens camper etter sykdom og skade. De fremførte "Jeg glemmer deg aldri" (Arne Moslåtten/Aslag Haugen), i Emma Steinbakkens oversettelse.

Foto: Helge Brekke


Cellist Maria Alejandro Conde-Campos innledet og avsluttet prisutdelingen med stykker av Johan Sebastian Bach og Marcus Paus.

Foto: Helge Brekke


Bergesenprisen deles fra 2020 ut årlig, med et prisutdelingsarrangement andre uken i november, i forbindelse med at Bergesenstiftelsen ble opprettet 12. november 1975. Les mer om årets prismottaker her, og om tidligere mottakere her.

Foto: Helge Brekke