Vega Scenes store teatersal var fylt med feststemte mennesker tirsdag 8. november, da Framtiden i våre hender skulle motta det synlige beviset på at de er mottakere av Bergesenprisen 2022.

Marcela Randem. Foto: Helge Brekke


Styreleder Per Conradi overrakte prisen. – Bergesenprisen er en av Norges største allmennyttige priser. I år tildeles den Framtiden i våre hender for deres arbeid for å bekjempe miljø- og klimakrisen, og spesielt for arbeidet med å bekjempe matsvinn, innledet han med i sin overrekkelsestale.

Styreleder Per Conradi Andersen. Foto: Helge Brekke

– Gjennom de snart 50 årene siden opprettelsen, har Framtiden i våre hender utviklet seg til en av landets ledende solidaritets- og miljøorganisasjoner. Bergesenstiftelsen ønsker, med tildelingen av Bergesenprisen 2022, å anerkjenne det viktige arbeidet dere gjør, sa Per Conradi Andersen.

– Dere jobber hver dag jobber med å påvirke politikere, næringsliv og privatpersoner for å bevege verden i en mer bærekraftig retning. Organisasjonen har den siste tiden gjort seg særlig bemerket for sitt arbeid mot matkasting. Hver dag kastes mer enn 1200 tonn mat i Norge. Svinnet skjer hjemme hos folk, i matbutikkene og i matindustrien. Klimagassutslippene fra maten som kastes hver dag i Norge er like store som det årlige utslippet fra over 500 000 fossile biler, sa Conradi Andersen.

Daglig leder Anja Bakken Riise mottok prisen på vegne av Framtiden i våre hender.

Anja Bakken Riise og Per Conradi Andersen. Foto: Helge Brekke

I sin pristale talen fremhevet Anja Bakken Riise alle ildsjelene over hele landet i Framtiden i våre hender som tar kampen mot matsvinn hver eneste dag.

– Det jeg ønsker meg fremover, er at politikerne flytter ansvar fra idealistiske enkeltmennesker og organisasjoner, og tar en større del av det ansvaret selv. Men, jeg er innmari stolt av innsatsen til alle våre ansatte, frivillige i lokallag rundt omkring i hele landet, og våre mer enn 45 000 medlemmer som støtter saken. Denne prisen deler vi på!

– Det jeg ønsker meg fremover, er at politikerne flytter ansvar fra idealistiske enkeltmennesker og organisasjoner, og tar en større del av det ansvaret selv, Anja Bakken Riise
Daglig leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise. Foto: Helge Brekke


Bergesenprisen består av statuetten «Mor og barn» av Per Ung og et pengebeløp på 2 millioner kroner (2022). Et samlet styre i Bergesenstiftelsen beslutter prismottaker, og prisen kan ved styrets beslutning deles mellom flere personer eller institusjoner. Framtiden i våre hender valgte også å gi deler av prisen til organisasjonen Matsentralen Norge, som arbeidet mot matkasting og matsvinn med andre virkemidler enn Framtiden i våre hender.

Per Christian Rålm, daglig leder i Matsentralen Norge, og Anja Bakken Riise, daglig leder i Framtiden i våre hender. Foto: Helge Brekke


Et av de kunstneriske innslagene kom fra mottaker av Bergesenprisen 2020, Hip Hop 101 Studios ved 16-årige Rana Ahmed, som fremførte en egenkomponert låt.

Rana Ahmed, Hip Hop 101 Studios.


Bergesenprisen deles fra 2020 ut årlig, med et prisutdelingsarrangement andre uken i november, i forbindelse med at Bergesenstiftelsen ble opprettet 12. november 1975. Les mer om årets prismottaker her, og om tidligere mottakere her.

Anja Bakken Riise, Erik Damman og Karianne Bjellås Gilje. Foto: Helge Brekke
Daglig leder i Bergesenstiftelsen, Karianne Bjellås Gilje. Foto: Helge Brekke
Daglig leder i Matsentralen Norge, Per Christian Rålm. Foto: Helge Brekke