Vega Scenes store teatersal var fylt med feststemte mennesker tirsdag 9. november, da Norske Kvinners Sanitetsforening skulle motta det synlige beviset på at de er mottakere av Bergesenprisen 2021.

«Hope Is The Thing With Feathers» av og med Solveig Slettahjell. Foto: Helge Brekke

Styreleder Per Conradi overrakte prisen. – Bergesenprisen er en av Norges største allmennyttige priser. I år tildeles den Norske Kvinners Sanitetsforening for deres humanitære engasjement gjennom 125 år hvor vi i de siste årene kan fremheve samfunnsinnsatsen under pandemien, og organisasjonens bidrag til forskning på kvinnehelse, startet han sin overrekkelsestale.

Per Conradi Andersen, styreleder i Bergesenstiftelsen. Foto: Helge Brekke

– For ca 125 år siden ble mennene på Fram feiret etter å ha vært innefrosset i isen. Vår selvfølelse vokste, og oppløsningen av unionen med Sverige var et hett tema. På samme tid ville Fredrikke Marie Quam starte kvinnenes Røde Kors i lys av den voksende konflikten med Sverige. Flott, gå i gang, men kvinner får ikke plass i vårt styre sa Røde Kors. Det ble startskuddet for stiftelsen av Norske Kvinners Sanitetsforening. Det er noen morsomme ordspill med kvinner som ble frosset ut og feiringen av fastfrosne menn. Det fantastiske er at Fredrikke Marie Quam gikk videre. Helt i tråd med Sigval Bergesen d.y’s motto «Vi skal videre», sa Per Conradi Andersen.

– Allerede i 1898 åpnet sanitetskvinnene sin første skole for utdanning av sykepleiere med krigsplikt. Det ble ingen krig med Sverige i tiden rundt unionsoppløsningen, men oppgavene innen helse- og omsorg sto likevel i kø. Sanitetskvinnene erklærte krig mot tuberkulosen i 1899. Deres arbeidsmetode var enkel og effektiv: først opplysning og så tiltak basert på innsamling av midler. Ganske likt håndteringen av pandemien i de siste årene.

Generalsekretær Grete Herlofson mottok prisen på vegne av sanitetskvinnene.

Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening og Per Conradi Andersen, styreleder i Bergesenstiftelsen. Foto: Helge Brekke

– Sanitetskvinnene er en organisasjon som er til stede over hele landet, med over 41 000 medlemmer organisert i 600 foreninger, i by og på landet, ved sjø og fjell, i nord og sør. Vi har alltid gjort det som regjeringen nå løfter frem som ett av sine viktigste politiske løfter, nemlig tatt hele landet i bruk, sa Grete Herlofson.

– Våre frivillige er medmenneskelighet i sin reneste form, Grete Herlofson

Videre løftet hun frem sanitetskvinnenes arbeidsområder. – Våre frivillige er medmenneskelighet i sin reneste form. De bidrar til at kvinner med minoritetsbakgrunn får fellesskap, språk, mestring og muligheter, jobber for et samfunn uten vold, bidrar til en trygg oppvekst for barn og ungdom, jobber for unge jenters psykiske helse, bidrar til at eldre får livsinnhold og mening i hverdagen og ikke minst bistår sitt lokalsamfunn når kriser eller katastrofer inntreffer. Våre frivillige, er rett og slett ute i den godes tjeneste.

Grete Herlofson, Generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening. Foto: Helge Brekke

Mot slutten av talen trakk Herlofson frem sanitetskvinnenes landsdekkende innsats under pandemien. – Sanitetskvinnene bidro til å skape en viss form for trygghet for de mest sårbare. Vi så de som var sosialt isolert, de menneskene som trengte en å snakke med, som hadde behov for hjelp til å forstå hvordan man skulle forholde seg til en verden hvor livene ble begrenset av regler og kohorter, og hvor eneste vei ut av krisen, er å sikre alle det livsviktige stikket i armen. Langt over 100 000 frivillighetstimer er lagt ned bare i å sikre gjennomføringen av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Kunstnerisk innslag ved Tabanka Dance Ensemble, fjorårets mottakere av Bergesenprisen. Foto: Helge Brekke

Bergesenprisen består av statuetten «Mor og barn» av Per Ung og et pengebeløp på 2 millioner kroner (2021), hvorav én del går til prismottaker og én del til et nærmere bestemt formål prismottaker utpeker i dialog med Bergesenstiftelsen. Et samlet styre i Bergesenstiftelsen beslutter prismottaker, og prisen kan ved styrets beslutning deles mellom flere personer eller institusjoner. Norske Kvinners Sanitetsforening har valgt å gi deler av prisen til organisasjonen Juridisk rådgivning for kvinner, JURK.

– Likestilte samfunn er avhengig av strukturelle forutsetninger. Rettsikkerhet er en av disse forutsetningene. Men hverken et kjønnsnøytralt lovverk eller likestillingsloven er noen garanti for at sårbare kvinne får den bistand de har behov for i saker av juridisk karakter. Dette gjør Juridisk rådgivning for kvinner noe med. Hver dag, sa Grete Herlofson i sin tale til JURK.

Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening og Bjørk Gudmundsdottir Jonassen, daglig leder i JURK. Foto: Helge Brekke

Bergesenprisen deles fra 2020 ut årlig, med et prisutdelingsarrangement andre uken i november, i forbindelse med at Bergesenstiftelsen ble opprettet 12. november 1975. Les mer om årets prismottaker her, og om tidligere mottakere her.

Bergesenprisen 2021
Foto: Helge Brekke
Foto: Helge Brekke
Grete Herlofson, Generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening. Foto: Helge Brekke
Karianne Bjellås Gilje, daglig leder i Bergesenstiftelsen, Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening ogPer Conradi Andersen, styreleder i Bergesenstiftelsen. Foto: Helge Brekke
Karianne Bjellås Gilje, daglig leder i Bergesenstiftelsen. Foto: Helge Brekke
Foto: Helge Brekke
Tabanka Dance Ensemble. Foto: Helge Brekke
Tabanka Dance Ensemble. Foto: Helge Brekke
Bjørk Gudmundsdottir Jonassen, daglig leder i JURK og Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening. Foto: Helge Brekke