Pandemien har endret mye i samfunnet og for enkeltpersoner, og dette gjelder også studenttilværelsen. Sosiale møteplasser har blitt avlyst og undervisningen har blitt digital. Mental Helse Hjelpetelefonen fikk støtte til sitt prosjekt «Studenttelefonen», som vil hjelpe studenter som har store utfordringer med psykisk helse under pandemien.

Studenttelefonen skal være et supplement til det eksisterende helsetilbudet på ulike campus på universiteter og høgskoler i Norge. Tilbudet er gratis og har åpent når alt annet er stengt, fra kl 19 til kl 07 hver dag. Studenttelefonen skal være et gratis og anonymt tilbud til alle landets studenter.

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Organisasjonen ble startet 1992, og har per i dag 60 ansatte. Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Som innringer kan en være anonym og Mental Helses ansatte har taushetsplikt. Telefonnummeret er 116 123.

I tillegg til den ordinære telefontjenesten tilbyr organisasjonen chattjenesten Sidetmedord.no, Foreldresupport 24/7 og Arbeidslivstelefonen. Les mer om Mental Helses tjenester her.