Kirkens Bymisjon organiserer "Innsattes barn" ved at det legges til rette for samvær i fengslene, eller samvær på Myrsnipa Samværssted i Oslo. Tilbudet innebærer blant annet transport til og fra fengsler på Østlandet, tilstedeværelse fra Kirkens Bymisjons fagpersoner under samvær, og tilrettelegging av trygge og forutsigbare samvær i barnevennlige leiligheter. Tilbudet er gratis for privatpersoner.

Kirkens Bymisjons "Innsattes barn" tilbyr også råd og veiledning til innsatte, pårørende og samarbeidspartnere, samtaler med barn og foreldre/omsorgspersoner, familieterapi og samarbeid med andre instanser rundt barnet. I tillegg gjennomføres ulike programmer og kurs for foreldreveiledning til innsatte i fengsler i Oslo-regionen.

    Forebygge belastninger

    Kirkens Bymisjons ønske er å komme inn i familier så tidlig som mulig for å kunne forebygge de belastninger barn kan oppleve når en forelder blir straffedømt og borte fra familien i kortere eller lengre perioder.

    Tiltaket "Innsattes barn" er avhengig av støtte fra stiftelser, bedrifter og foreninger, og Bergesenstiftelsen er en av bidragsyterne. Les mer om tilbudet på Kirkens Bymisjons nettsider.