Nedenfor er en kort oppsummering over noen av prosjektene som ble innvilget støtte i andre søknadsrunde 2023. Fullstendig liste over tildelinger finnes her.

Forestillinger over hele landet

En rekke forestillinger ble innvilget støtte i andre søknadsrunde 2023. Blant annet mottok Åarjelhsaemien Teatere støtte til forestillingen «Gïedtine – hvem eier vinden?», Fargespill til forestillinger i Bodø i 2023, Goksøyr & Martens til «Livet #5 Overganger», Maja Sørbø til «Skipbrudden», Feil Teater til «Husk at du skal dø», Maja Roels til forestillingen «Utopia - et drømspel fra Kolstad» og Trio Produksjoner til «Bibliotekets biografi».

Humanitære tiltak

Flere humanitære aktører fikk støtte i årets andre søknadsrunde. Blant disse er Kirkens Bymisjon Trøndelag som fikk tilskudd til prosjektet «I jobb» – et verksted for mennesker som har falt utenfor ordinært arbeidsliv, og som produserer bruks- og pyntegjenstander av gjenbruksmaterialer. Kirkens Bymisjon Oslo fikk tilskudd til «Myrsnipa samværssted og innsattes barn», som tilrettelegger for samvær i trygge omgivelser mellom straffedømte og deres barn.

Andre som mottok tilskudd til aktiviteter for sårbare grupper var blant andre Klokkeklovnene, Kirkens SOS, AKKS Stavanger og Norske Kvinners Sanitetsforening.

Utstillinger og bokprosjekter

Også mange utstillinger og bokprosjekter mottok tilskudd i denne søknadsrunden.

Museum Stavanger mottok støtte til utstillingen «Visjonære romantikere», en utstilling og publikasjon som sammenstiller de to norske kunstnerne Peder Balke og Lars Hertervig og den spanske kunstneren Eugenio Lucas Velazquez. Utstillingen vises i Stavanger kunstmuseum 29. september til 31. desember 2023. Nitja senter for samtidskunst mottok støtte til en utstilling med kunstneren Anders Sunna, Anno museum til «Ukjent landskap», Atelier Nord til «Trevor Mathison – From Signal to Decay – Volume 6» og Bergen Kunsthall til utstillingen «Nature Under Pressure».

Se oversikt over andre tildelinger i vårt oppdaterte tildelingsarkiv.