Nedenfor er en kort oppsummering over noen av prosjektene som ble innvilget støtte i fjerde søknadsrunde 2022. Fullstendig liste over tildelinger finnes her.

Harriet Backer-utstilling

Harriet Backer (1845-1935) er en av Norges viktigste kunstnere, og en pionér blant kvinnelige kunstnere. På Kode i Bergen henger verkene hennes som en sentral del av Rasmus Meyers samlinger på Kode 3. Etter initiativ fra Kode skal Nasjonalmuseets og Kodes samlinger fra høsten 2023 og til 2025 stilles ut i Nasjonalmuseet, Musée d'Orsay i Paris, og i Nasjonalmuseet i Stockholm, før utstillingen avsluttes hos Kode. At Harriet Backer presenteres samlet både i og utenfor Norge er en begivenhet for norsk kunst, og i norsk kunsthistorisk beretning på denne kunstneren. Før de planlagte utstillingene må 26 av Kodes Harriet Backers malerier gjennomgå nødvendig konservering. Det er foretatt en gjennomgang av estimert konserveringsbehov, som omfatter både overflater, rammer og innglassing, og Bergesenstiftelsen bidrar med et tilskudd til dette arbeidet.

Stavanger 2025 - oratorium og dokumentarfilm

Stavanger fyller 900 år i 2025. Da feires både byen, og at Stavanger domkirke sto ferdig i 1125. Ferdigstillelsen av domkirken markerer begynnelsen på fortellingen om Stavanger by og bispedømme.

Bergesenstiftelsens grunnlegger, Sigval Bergesen d.y. hadde sterk tilknytning til sin fødeby Stavanger, og det er mange steder i byen som er knyttet til grunnleggeren, og han støttet selv mange prosjekter i byen i sin levetid. Bergesenstiftelsen vil i forbindelse med jubileet bidra til utvalgte prosjekter, og i 4. søknadsrunde 2022 ble det tildelt midler til dokumentarfilmen "Byen og katedralen" som produseres av Nuten Film. Les mer om filmen her.

Det ble også innvilget midler til Stavangeroratoriet, som er et ambisiøst prosjekt av høy kunstnerisk kvalitet, som involverer sentrale kulturinstitusjoner og et mangfold av Stavangers kulturliv. Musikkverket i seks deler er et samarbeid mellom stavangerforfatteren Tore Renberg, komponisten Anders Brunvær Hauge og produsent Gaute Aadnesen. Maria Drangeid er verkets instruktør, og Arne Nøst vil stå for scenografi, og prosjektet er en av hovedsatsningene under Stavanger 2025-jubileet.

Humanitære tiltak

En rekke humanitære tiltak fikk støtte i årets fjerde og siste søknadsrunde. Blant disse er de studentdrevne rettshjelpstiltakene Jussbuss, JURK, Jusshjelpa i Nord-Norge og Jussformidlingen. Disse jobber for å styrke rettssikkerheten til utsatte grupper i samfunnet, og bidrar til at flere får hevdet sin rett. Jussbuss, JURK, Jusshjelpa i Nord-Norge og Jussformidlingen gir gratis juridisk rådgivning til sårbare grupper. Til sammen mottar tiltakene nærmere 20 000 henvendelser hvert år, og gir rettshjelp innenfor en rekke ulike rettsområder av stor velferdsmessig betydning. I tillegg til å gi gratis rettshjelp, jobber de også med rettighetsinformasjon, oppsøkende virksomhet og rettspolitisk arbeid. Tiltakene drives av viderekommende jusstudenter som legger ned et betydelig frivillig arbeid gjennom ett års engasjement.

Andre som mottok tilskudd til aktiviteter for sårbare grupper var Stiftelsen Christian Radich, Stiftelsen Fransiskushjelpen, Stiftelsen Evangeliesenteret, Fretex Pluss, LEVE - Landsforeningen for etterlatte etter selvmord, Røde Kors og Operasjon Ved.

Kulturelle prosjekter

En rekke forestillinger, utstillinger, bokprosjekter og festivaler mottok tilskudd i denne søknadsrunden.

Blant forestillingene finner vi Amina Mohamud "M E L L O M", Anne Birgitte Grindhaug "Mann i båt", Vilde Moberg "Retorisk selvforsvar", Kate Pendry "My Dinner with Putin", Shlomo Ruimi-Askildsen "All About Mimi" og Eirin Roseneng "7 % samisk".

Blant utstillingsprosjektene som mottok tilskudd er Susanne Hætta "Det første rommet", Videonovas "Keep Me In The Loop", Oslo Museums "Mat i byen. En kulinarisk Oslohistorie (arbeidstittel)" og Universitetet i Agders "Havet - Et dypdykk ned i det ukjente" - alle utstillingene med åpning ut over i 2023.

Kaja Schjerven Mollerins biografi om Jan Erik Vold var blant bokprosjektene som mottok tilskudd, sammen med blant andre Boardda Mihkkal Berg-Nordlies introduksjon til samenes historie og Cecilie Arentz-Hansens bokprosjekt om tidlige kvinnelige leger, som følger opp hennes utgivelse fra 2018, "Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed", om Norges første kvinnelige leger, og tiden de virket i.

Risør kammermusikkfestival, Bjergsted Brass Festival, Akerselva Kammermusikkfestival, Diktardagar i Lom, Skjåk og Vågå, Oslo Kammermusikkfestival og Grieg in Bergen International Festival var blant festivalene som mottok tilskudd.

Se oversikt over andre tildelinger i vårt oppdaterte tildelingsarkiv.