Nedenfor er en kort oppsummering over noen av prosjektene som ble innvilget støtte i fjerde søknadsrunde 2023. Fullstendig liste over tildelinger finnes her.

Forestillinger og festivaler

Bergesenstiftelsen har i flere år prioritert tilskudd til et mangfold av forestillinger fra frie teatergrupper og innovative aktører i feltet. I denne søknadsrunden mottok Yalcin Mine Nilay støtte til forestillingen Sirkus Grønland. Sirkus Grønland skal bli en åpen gateforestilling på Grønland i Oslo som gjennomføres med en rekke forestillinger i juni 2024. Forestillingen produseres av Mine Nilay Produksjoner i samarbeid med Nordic Black Theatre og Spkrbox.

Spkrbox ønsker å være et bindeledd mellom gatekultur og høykultur og en møteplass for hiphop- og teatermiljøet. Både nevnte Spkrbox og Det Norske Jentekor mottok treårig støtte til utviklingsprosjekter i denne søknadsrunden.

Av andre forestillinger som mottok støtte er "Litt redd bare" av Sindre Slorafoss, Stage Left med "A woman named George" og "Muren" av regissør Anders Sanzén. Sistnevnte prosjekt er basert på intervjuer med flyktinger, og vil ha premiere på Kloden Teater i Oslo i februar 2024.

Blant festivalene som mottok støtte er samtidsmusikkfestivalen Borealis 2024 i Bergen, DiGGfest 2024 – Dans i Gata Gamle Oslo, Risør kammermusikkfest 2024, Nordisk poesifestival 2024 på Hamar, Trondheim Fringe 2024 og Lofoten International Art Festival LIAF 2024.

Digital katalog, utstillinger og konserter

Harriet Backer er en av Norges viktigste kunstnere, og i 2023 åpnet en storstilt utstilling med hennes verk på Nasjonalmuseet i Oslo, i samarbeid med Kode i Bergen, og med støtte av mellom andre Bergesenstiftelsen. Utstillingen skal videre til Nationalmuseum i Stockholm, Musee de Orsay i Paris, før den i 2025 kommer til Kode.

Backers kunst er av nasjonal betydning og står sterkt i Kodes samlinger. Kode vil i forbindelse med utstillingen produsere og formidle ny kunnskap om Backers kunstnerskap. Gjennom prosjektet «Harriet Backer Online Catalogue Raisonné» har Kode som mål å gjøre en av Norges viktigste kunstnere digitalt tilgjengelig for alle. Museet produserer en webbasert, tospråklig resonnerende katalog, som åpner for en omfattende og dynamisk publisering av Backers verk og relevant arkivmateriale. Prosjektet bygger videre på Marit Langes forskning og boken hennes "Harriet Backer" (1995), og innebærer revisjon og tilføying av ny informasjon om Backers 186 malerier. På denne måten vil etablert og ny kunnskap samles i stor detalj på ett sted, og gjøres umiddelbart tilgjengelig for alle.

Kunstnernes hus mottok treårig støtte til prosjektet "Underskogen". Gjennom to utstillinger i året og et formidlingsprogram skal Kunstnernes hus inviterte nyetablerte kunstnere til å fylle overlyssalene og nedre sal. I tillegg vil ung kunst innta restauranten og andre rom i huset. Underskogen begynner med utstillinger i 2024 med kunstneren Pearla Pigao, med åpning i mai i en overlyssal, og Eli Mai Huang Nesse i nedre sal, med åpning i november. I tillegg kommer initiativer som knytter husets offentlige deler til atelierene for de åtte nyutdannede kunstnere som arbeider i Kunstnernes hus. En kurator inviteres til å jobbe med å knytte atelierene til resten av bygget og skape koblinger til det unge kunstermiljøet.

Andre utstillingssteder som fikk støtte er Oslo Museum, Nordlandsmuseet, Nobels Fredssenter og Kunsthall Stavanger.

Fri rettshjelp og andre humanitære prosjekter

Flere humanitære aktører fikk støtte i årets siste søknadsrunde. Blant disse er studentrettshjelptiltakene i Norge. Disse tiltakene omfatter Jussbuss, Jussformidlingen i Bergen, Jurk, Jusshjelpa i Nord-Norge. De jobber for å styrke rettssikkerheten til utsatte grupper i samfunnet og gir gratis juridisk rådgivning til sårbare grupper. Til sammen mottar tiltakene nærmere 20 000 henvendelser hvert år, og i tillegg til å gi gratis rettshjelp, jobber de også med rettighetsinformasjon, oppsøkende virksomhet og rettspolitisk arbeid. Tiltakene drives av viderekommende jusstudenter sitt frivillige arbeid gjennom ett års engasjement.

Blant de andre organisasjonene som mottok tilskudd til aktiviteter for sårbare grupper var Kirkens Bymisjon Oslo, som mottok støtte til vedproduksjon, og Evangeliesenteret, som mottok støtte til utdeling av matposer og varme middager produsert av returmat.

Se oversikt over andre tildelinger i vårt oppdaterte tildelingsarkiv.