Nedenfor er en kort oppsummering over noen av prosjektene som ble innvilget støtte i første søknadsrunde 2023. Fullstendig liste over tildelinger finnes her.

Festivaler over hele landet

En rekke festivaler både med musikk, litteratur og andre kulturuttrykk ble innvilget støtte i første søknadsrunde 2023.

Eid for alle Bodø ble etablert for fem år siden, av seks kvinner. Foreningen har et formål, å arrangere en flerkulturell festival for barn og unge, samt skape en arena for integrering og kulturutveksling mellom innbyggere i Salten.

Masahat festival for arabisk kunst og kultur er den første av sitt slag i Norge, hvor aktuelle temaer fra den arabiske verdenen blir belyst gjennom kunstneriske og kulturelle uttrykk. Festivalen skjer 20.–25. september i Oslo, og her inviteres publikum til en uke fylt med engasjerende møter med arabiske kunstnere, kulturarbeidere, aktivister, akademikere og journalister.

Gatelek kan være en enkel måte for folk å skape møteplasser i nabolaget sitt og skape menneskemøter på tvers av kulturell bakgrunn. Grønland Gatelekfestival har blitt arrangert tre ganger før, og er en festivaldag med organiserte og uorganiserte gateleker for barn og lekne voksne i Tøyenbekken på Grønland i Oslo. Det er både gamle og nye leker fra forskjellige deler av verden, med vekt på det litt uformelle og spontane, og at folk kan dele leker på stedet. Arrangeres 22. april.

Jernrosa Politisk Litteraturfestival går av stabelen på Sentralbadet Litteraturhus og i industrilandskapet Odda Smelteverk 28.–29. mai. Det vil i år bli produsert et bestillingsverk "THE SUN GAS FACTORY" som er en poetisk og musikalsk sammensmelting av industripoesi, industrilyd og jazz.

I 2023 ønsker Norsk Litteraturfestival på Lillehammer å bidra til at forfattere fra alle verdenshjørner møtes til samtaler og diskusjoner som bidrar til at publikum og involverte får utvidet og utfordret sitt syn på verden. Forfattere fra en rekke land deltar på festivalen i slutten av mai.

Engegårdkvartetten vil i sin minifestival "på 1-2-3" presentere komponisten Béla Viktor János Bartók (1881–1945) på åtte konserter/eventer i Nynorskens hus. Dette er den 8. utgaven av den klassiske minifestivalen som går i dybden på en komponist over tre dager. I år arrangeres festivalen 17.–19. november.

Mun dajan er en årlig litteraturfestival som foreningen "Mun dajan, samiske forfattere" arrangerer medio september. Forfattersamtaler, opplesninger og annet program er åpent for alle. Festivalen ble første gang arrangert i 2020 i Trondheim. I 2023 blir festivalen avholdt i Tromsø.

Humanitære tiltak

En rekke humanitære aktører fikk støtte i årets første søknadsrunde. Blant disse er Eikaklinikken, som mottok prosjektstøtte til sitt krisetilbud. De hjelper personer i Oslo og omegn med alvorlig og langvarig rusproblematikk og høy risiko for rusrelaterte skader og overdosedødsfall, og som ikke klarer å benytte offentlige tilbud. Gjennomsnittlig alder er 45 år. Flere av klinikkens brukere har negative erfaringer fra tidligere behandlingsforsøk og avbrutte behandlingsforløp. En sentral del av arbeidet er å bygge tillit og gjenopprette kontakt med eksisterende tiltak.

Andre som mottok tilskudd til aktiviteter for sårbare grupper var ulike lokalavdelinger av Røde Kors, City Garage, Blå Kors Åkrå, Vindskift og Diakonhjemmet.

Utstillinger og konserter

En rekke utstillinger og konserter mottok tilskudd i denne søknadsrunden.

Blant utstillingsprosjektene er Norsk Folkemuseum, avd. Eidsvoll 1814. De skal i gang med utviklingen av en ny basisutstilling, "Wergelands Hus. Nasjonalt demokratisenter", som skal invitere besøkende til å utforske både gamle og nye trusler mot demokratiet, i Norge og internasjonalt. Planen er å åpne ny basisutstilling i februar 2024. Det er en viktig målsetning at utstillingen kan åpne for refleksjon og undring og engasjere unge til å stille kritiske spørsmål til sin tid. Samtidig er det en viktig målsetning at unge kan utvikle dypere forståelse av verdier som ytringsfrihet og meningsmangfold og gjøre seg kjent med måter å håndtere uenighet i en demokratisk kultur.

Av andre utstillingsprosjekter som mottok støtte er Stiftelsen Buskerudmuseet, avd. Nøstetangen norsk glassmuseum, Kunstkvarteriet Lofoten, KaviarFactory og Museene i Akershus, avd. Grinimuseet med utstillingen "Kvinner i fangenskap".

Blant søkerne som mottok tilskudd til konserter finner vi Norsk Kammeropera, Mandaljazz, Biermann Sessions, Dániel Péter Biró og Evelin Felix Lindberg.

Se oversikt over andre tildelinger i vårt oppdaterte tildelingsarkiv.