Nedenfor er en kort oppsummering over noen av prosjektene som ble innvilget støtte i første søknadsrunde 2024. Fullstendig liste over tildelinger finnes her.

Utstillinger

Henie Onstad Kunstsenter mottok støtte til den internasjonale gruppeutstillingen «Atlanterhavet - myter, kunst og vitenskap». Utstillingen skal vises i perioden 26. april til 15. september 2024. Utstillingen undersøker forholdet mellom historie, myter, forskning og forståelse av det nordlige Atlanterhavet, som har formet Norge og gjort landet til en internasjonal aktør. Samtidig retter utstillingen det undersøkende blikk på menneskelige praksiser på og i havet. Utstillingen gjøres i samarbeid med eksterne fagpersoner og innlånsinstitusjoner både i og utenfor Norge. Den vil omfatte om lag 140 verk og gjenstander som spenner fra originale kart fra 1500-tallet til dagsaktuelle samtidsverk.

«Fra fjellene, fremover?» er et utstillings- og formidlingsprosjekt på Jøssingfjord vitenmuseum. Utstillingens utgangspunkt er Rom for kunst og arkitekturs pågående arbeid for å bygge samarbeid mellom store og små institusjoner – og nasjonale og lokale aktører. De samarbeider med Dalane Folkemuseum, Velferden – Sokndals Scene for Samtidskunst, Jøssingfjord vitenmuseum, UiO og UiB. Prosjektet undersøker landskap i endring fra fortid til fremtid, og inkluderer nye formidlingsstrategier som binder sammen kunst, arkitektur og akademisk forskning.

Anno museum, avd. Norsk skogmuseum, skal lage en større utstilling kalt «Ferskvann – de dyrebare dråpene». Den omhandler biologisk mangfold i ferskvann, og bærekraftig bruk og forvaltning av denne ressursen. Museet samarbeider med en rekke fagmiljøer, blant andre Norsk Vann, NVE og NTNU som bidrar med forskningsbasert kunnskap.

Andre utstillinger som mottok støtte skal vises på Blaafarveværket, Stavanger kunstmuseum og Interkulturelt museum.

Festivaler

Norsk Litteraturfestival arrangeres på Lillehammer en uke mot slutten av mai hvert år. Festivalen engasjerer omkring 300 frivillige og har rundt 25 000 besøkende. Årets festival går fra 27. mai til 2. juni, med 250 arrangementer for alle aldersgrupper. Årets tema er grenseoverskridende litteratur. Få ord er så ladet akkurat nå som ordet grense. Etter noen tiår hvor verden har krympet dramatisk og grensene nærmest ble visket ut har pandemi, krig og flyktningkrise igjen fått land og mennesker til å lukke seg mot omverdenen.

Arabiske filmdager arrangeres av Stiftelsen Festivalkontoret, og vil i år ha tema Israel og Palestina under årets festival fra 10. april til 14. april. Festivalen vil legge til rette for samtaler om en av verdens mest fastlåste konflikter, ved å gi publikum muligheten til å reflektere gjennom filmer og arrangementer.

Eggstockfestivalen er en festival for unge, uetablerte band og artister i Vestland, med tilhørende fagdag og sosiale arrangementer. Årets utgave arrangeres fa 5. til 7. juni på Det Akademiske Kvarter i Bergen.

Bokprosjekter og scenekunst

Katja Høst og samtidskunstfestivalen LANDART Gjerdrum skal samarbeide om det fotobaserte bokprosjektet «Omrørt». Boken vil også inneholde samtaler med skredrammede i Gjerdrum kommune. Omdreiningspunktet er reetableringen av skredgropen etter kvikkleireskredet 30. desember 2020, og prosessen omkring minnested. Målet for prosjektet er en kunstnerisk og tekstbasert refleksjon omkring naturen, og menneskenes gjensidige påvirkning og tilpasning, samt prosesser og mål knyttet til veien videre etter traumatiske hendelser.

Elisabeth Tostrup mottok støtte til boken «Korsmo og Utzon. To nordiske arkitekter», som skal gis ut på Pax Forlag. Boken tar for seg kontakten og samarbeidet mellom den norske arkitekten Arne Korsmo og den danske arkitekten Jørn Utzon. Deres ideer og sentrale verker er blitt stående som forbilder i faget siden annen verdenskrig.

Festspillene i Nord-Norge har i 60 år invitert til forestillinger med kunst, musikk, dans og teater. En viktig pilar er lokal forankring, der samtalen, refleksjonen og de store spørsmålene får plass. Prosjektet «Langbord» foregår under Festspillene 22.-29. juni 2024. Det er et iscenesatt middagsselskap der publikum utfyller rollen som «gjestene ved bordet», det er ikke forbeholdt eksperter, og det er gratis og inkluderende.

Høsten 2024 tar produsent og regissør Cici Henriksen over den nedlagte fabrikken Sarpsborg papp og papir, på folkemunne kalt «Pappen». Under tittelen «Særp Tropez» skal det lages en interaktiv, harry, vakker og omsluttende forestilling, basert på dokumentarisk materiale fra hjembyen til Henriksen, Sarpsborg, ifølge Henriksen også kjent som «Særp, Hasjborg, Hockeytown, Pulverbyen, Porten til Europa, Hygge uten brygge, Solbyen».

Redesign og matutdeling

Flere humanitære aktører fikk støtte i årets første søknadsrunde. Blant disse er KIA Rogaland, en organisasjon som driver norskopplæring og arbeidstrening for kvinner med flerkulturell bakgrunn. De mottok støtte til prosjektet «Inkluderende redesign», som vil gi kvinner med flerkulturell bakgrunn opplæring i miljøvennlig produktutvikling. Målet er å fremme mestring, kreativitet og inkludering gjennom produksjon av salgbare produkter for bruktbutikken Frænd Mini og lokale butikker.

Blant andre organisasjoner som mottok tilskudd til aktiviteter for sårbare grupper var Matsentralen, som fikk støtte til sitt arbeid med distribuering av mat til vanskeligstilte.

Se oversikt over andre tildelinger i vårt oppdaterte tildelingsarkiv.