Nedenfor er en kort oppsummering over noen av prosjektene som ble innvilget støtte i tredje søknadsrunde 2023. Fullstendig liste over tildelinger finnes her.

Dokumentarfilmer

Bergesenstiftelsen har i en årrekke prioritert dokumentarfilmer med humanitær og kulturell tematikk. I denne søknadsrunde mottok Snake Oil Media støtte til "Grenser" av Emil Trier. Filmen handler om forfatter, professor og rullestolbruker Jan Grue, som også har skrevet bl.a. boken "Jeg lever et liv som ligner deres" om å leve med funksjonshemming. Antipode films mottok støtte til Moustache, en dokumentarfilm om teaterpionér Cliff Moustache, som har vært en bauta for mangfold og flerkulturell ytringsfrihet i Norge. Han mottok Oslo by kunstnerpris (2018), Kulturrådets ærespris (2020) og Heddakomiteens ærespris (2023), og har gitt skuespillere og kunstnere med ikke-norsk bakgrunn en plattform og et springbrett til kunstnerisk utfoldelse og karrierer i kulturlivet i Norge.

Dokumentarfilmfestivalen Mirage skal i 2024 arrangere Mirage Nomadic, en ny satsing på å utvide filmkultur-tilbudet i Oslo. Tiltaket skal vise gratis film på nye og uventede arenaer med mål om å være en motvekt til strømmetjenester og å holde liv i kino som sosial møteplass uavhengig av økonomisk eller kulturell kapital. Prosjektet har som mål å avvikle månedlige visninger fra januar 2024 og ut året.

Psykisk helse og humanitære prosjekter

Flere humanitære aktører fikk støtte i årets tredje søknadsrunde. Blant disse er Psykt Bra Sykkeltur, en ny organisasjon som skal støtte, rådgi og sette i gang lokale sykkelprosjekter. Målgruppen er unge mennesker mellom 16–30 år som har en lettere/moderat psykisk helseutfordring, og samtidig er utenfor arbeid/utdanning og opplæring. Andre som mottok tilskudd til aktiviteter for sårbare grupper var blant andre Norges Røde Kors og Oslo Røde Kors, som mottok støtte til prosjekter for innsatte i fengsel og for tidligere straffedømte.

Forestillinger og festivaler

Forestillingen "Særp Tropez – Fengselet" mottok støtte til en produksjon i det nedlagte Sarpsborg fengsel. Forestillingen skal være for alle, og temaet er valg, makt og lykke. Premiere er 16. november 2023, og det er planlagt 14 forestillinger. Samarbeidspartnere er Østfold Internasjonale Teater og fritidsklubbene Fellesverket, Ung og innafor og UK Sarpsborg. Blant andre forestillinger i denne tildelingsrunden er "Kjære Michelangelo", forestilling med religion, identitet og mental helse som sentrale tema, der publikum gjennom en rekke brev blir kjent med homofile Sebastians opplevelser fra ungdommen i bedehusmiljøet i Arendal.

13.-15. mars 2024 arrangeres klimafestivalen Varmere, våtere, villere, hvor formålet er å løfte frem viktige stemmer innen klimaforsking i en populær arena som allerede har et stort nedslagsfelt. Denne festivalen mottok støtte i tredje søknadsrunde, i likhet med blant andre festivalen Film fra Sør, og Nordlysfestivalen. Sistnevnte mottok støtte for å arrangere en konsertrekke på byens sykehjem i forbindelse med festivalen.

Se oversikt over andre tildelinger i vårt oppdaterte tildelingsarkiv.