Kirkens Bymisjon Drammens ved-prosjekt har i årene 2019 til 2023 bidratt til verdifull arbeidsrettet aktivitet, mestring, medvirkning og arbeidserfaring for omlag 400 mennesker. «Veden vi produserer, varmer flere ganger», sier organisasjonen selv.

Prosjektet er avhengig av en effektiv, robust og driftssikker vedmaskin som tar hensyn til behovet og kravet til utvidet HMS-ansvar for deltakere i arbeidstrening og tilrettelagt arbeid.

Foto: Kirkens Bymisjon Drammen

Målet med organisasjonens arbeidstreningstiltak er at deltakerne skal mobilisere egen kraft, få bedre levekår og stabilisere livssituasjonen. Prosjektet legger til rette for deltakelse i ordinært samfunns- og arbeidsliv.

Kirkens Bymisjon uttaler at «Vi ønsker å være et sted der medmennesker, frivillige, bedrifter og aktører i byen sammen kan få bidra til å gjøre Drammen til en varmere by.»

Les mer om prosjektene til Kirkens Bymisjon Drammen her.