Sigval Bergesen d.y., grunnleggeren av Bergesenstiftelsen, fremhevet at enkeltmenneskers innsats og engasjement fører samfunnet fremover. I tråd med dette, utdeles prisen årlig til en person eller institusjon som utmerker seg ved sitt samfunnsengasjement, og som har utført et fremragende arbeid og/eller ytt en ekstraordinær innsats innen allmennyttig virksomhet.

Styret i Bergesenstiftelsen beslutter prismottaker. Prisen kan ved styrets beslutning deles mellom flere personer/institusjoner.

Bergesenprisen består av en statuett av Per Ung og et pengebeløp på to millioner kroner. Prisen forutsettes brukt av prismottaker til formål som sammenfaller med stiftelsens begrunnelse for tildelingen. Prismottaker kan også velge å gi deler av prisen til et nærmere bestemt formål prismottaker utpeker i dialog med Bergesenstiftelsen.

Prisen ble delt ut for første gang i 1988. Frem til 2020 ble prisen utdelt ca. hvert annet år. Fra og med 2020 utdeles prisen hvert år.

Offentliggjøring og prisutdeling

Årets prismottaker offentliggjøres i september hvert år, og prisutdelingen er i november, tett opptil datoen for opprettelsen av Bergesenstiftelsen 12. november 1975.


  Mottakere av Bergesenprisen

 • 2023

  Birgit Skarstein og Sunnaasstiftelsen

  Bergesenprisen 2023 går til Birgit Skarstein og til Sunnaasstiftelsen. De mottar prisen for sitt innovative arbeid med å endre betingelsene for paraidrett, og å drive forskningen fremover for parautøvere og mennesker med funksjonsnedsettelse.

  Les mer
 • 2022

  Framtiden i våre hender

  Mottakerne av Bergesenprisen 2022 er Framtiden i våre hender. Organisasjonen mottar prisen for arbeidet med å bekjempe natur- og klimakrisen, og for deres innsats mot matsvinn.

  Les mer
 • Mann står i døråpningen med en pose fra apotek og vinker til dame i gul refleksvest med logoen til Norske Kvinners sanitetsforening.
  2021

  Norske Kvinners Sanitetsforening

  Mottakerne av Bergesenprisen 2021 er Norske Kvinners Sanitetsforening, som blant annet hedres for foreningens humanitære innsats under koronapandemien.

  Les mer
 • Bilde av to menn som ser på hverandre. Begge holder hver sin bronsestatuett og står foran bakgrunn med Bergesenstiftelsens logo.
  2020

  Tabanka Dance Ensemble og HipHop 101 Studios

  Mottakerne av Bergesenprisen 2020 er Tabanka Dance Ensemble og HipHop 101 Studios. Initiativtakerne Thomas «Talawa» Prestø og Jonathan «Boss» Castro og de to scenekunst- og musikkmiljøene utmerker seg ved sitt sterke engasjement for ungdom – og sin høye kvalitet på dansen og musikken.

  Les mer
 • 2018

  Ole A. Andreassen

  Leder ved Norsk Senter for mentale lidelser (NORMENT) ved Universitetet i Oslo, professor i psykiatri dr. med. Ole A. Andreassen, ble tildelt Bergesenprisen 2018 for fremragende forskning innen psykiatri.

  Les mer
 • 2016

  Ole Mathismoen

  Ole Mathismoen ble tildelt Bergesenprisen 2016 for velinformert og velformulert journalistikk på området miljø, energi og klima.

  Les mer
 • 2014

  Faten Mahdi Al-Hussaini

  Prisvinner Faten Mahdi Al-Hussaini ble tildelt Bergesenprisen 2014 for å ha gitt motstanden mot den voldelige utviklingen og rekrutteringen til ekstremistiske, religiøse miljøer et ansikt og en stemme.

  Les mer
 • 2013

  James Peter Burgess og Kenneth Pettersen

  Bergesenprisen 2013 gikk til de to forskerne James Peter Burgess (PRIO) og Kenneth Pettersen (SEROS – UIS) for betydelig innsats innen sikkerhets- og risikoforskning.

  Les mer
 • 2011

  Karpe Diem

  Artistduoen Karpe Diem bestående av Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel ble tildelt Bergesenprisen 2011 for deres fremragende innsats for integrering av forskjellige ungdomskulturer gjennom deres musikk - uavhengig av etniske, religiøse og politiske skillelinjer.

  Les mer
 • 2009

  Hospice Lovisenberg

  Hospice Lovisenberg ble tildelt Bergesenprisen 2009 for deres fremragende pleie, omsorg og lindrende behandling av kronisk syke kreftpasienter og pasienter med annen kronisk lidelse, og døende. Tildelingen gikk blant annet til personalrettede tiltak som arbeidsseminar, kompetanseutveksling, arbeid med frivillige og utstyr og hjelpemidler.

 • 2007

  Wenche Foss

  Skuespiller Wenche Foss ble tildelt Bergesenprisen 2007 for sin livslange innsats og betydning for norsk scenekunst, og også det vidtrekkende, hjertevarme og sprudlende engasjementet på en rekke samfunnsviktige områder.

 • 2005

  Frederic Hauge

  Frederic Hauge ble tildelt Bergesenprisen 2005 for sitt mangeårige, fremragende arbeid for vern av natur og miljø gjennom Miljøstiftelsen Bellona.

 • 2003

  Skiforeningen

  Skiforeningen ble tildelt Bergesenprisen 2003 for organisasjonens mangeårige aktive virksomhet, særlig for å fremme skisporten for barn og ungdom.

  Les mer
 • 2002

  Shabana Rehman og Kadra Yusuf

  Shabana Rehman og Kadra Yusuf ble tildelt Bergesenprisen 2002 for uredd kamp mot fordommer og fanatisme.

 • 2001

  Stephan Barratt Due

  Stephan Barratt Due ble tildelt Bergesenprisen 2001 for fortjenestefull innsats innen musikklivet, særlig for barn og unge, gjennom Barratt Due musikkinstitutt.

 • 1999

  Simon Flem Devold

  Simon Flem Devold ble tildelt Bergesenprisen 1999 for mangeårig hjelp og støtte til barn som har det vanskelig, blant annet gjennom sine artikler i Aftenposten «På skråss».

 • Portrett av Johan Moan, mann med skjegg og briller, i kledd rød skjorte, ser inn i kamera.
  1997

  Johan Moan

  Johan Moan ble tildelt Bergesenprisen 1997 for fremragende arbeid innen kreftforskning, og spesielt innen hudkreftforskning.

 • Mann stående i en gate med hvite trehus. Han smiler og ser inn i kamera, med sixpence på hodet og har på seg en hvit skjorte og rød sløyfe.
  1996

  Einar Hedén

  Einar Hedén ble tildelt Bergesenprisen 1996 for sin mangeårige, utrettelige og fremragende innsats for bevaringen av det gamle Stavanger, en innsats som også har hatt positive ringvirkninger langt ut over Stavanger by.

 • 1994

  Fransiskushjelpen

  Fransiskushjelpen ble tildelt Bergesenprisen i 1994 for organisasjonens samfunnsengasjement og humanitære arbeid for det enkelte menneske.

 • sort hvitt bilde, mann i dress med slips smiler og ser rett inn i kameraet.
  1992

  Carsten Hopstock

  Bergesenprisen 1992 ble tildelt Carsten Hopstock for hans betydning for det norske samfunn som kulturformidler gjennom mange år.

  Les mer
 • 1991

  Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning - Redningsselskapet

  Bergesenprisen ble i 1991 tildelt Redningsselskapet - Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning - i forbindelse med deres 100-årsjubileum. Prisen ble gitt for Redningsselskapets humanitære innsats og som en oppmuntring og stimulans for videre virksomhet.

 • 1989

  Naturvernforbundet

  Bergesenprisen 1989 ble tildelt Naturvernforbundet for deres mangeårige, fremragende innsats for naturvernsaken.

 • 1988

  Frelsesarmeen

  Bergesenprisen 1988 ble tildelt Frelsesarmeen for fremragende innsats innen humanitær virksomhet. Prisen var øremerket Frelsesarmeens sosiale arbeid.