Både som mangeårig journalist og som forfatter av egne bøker – senest den store boken om global oppvarming fra 2007 Klima - hva skjer? - har han på en avgjørende måte bidratt til å høyne kunnskapsnivået innen disse områdene i offentligheten og evnet å nå ut til lesere i alle aldersgrupper, inkludert den oppvoksende slekt gjennom Aftenposten Junior. Hans særegne kombinasjon av personlig engasjement, saklig og kunnskapsbasert journalistikk og pedagogisk formidling har demonstrert hvor viktig dette journalistiske stoffområdet er i dag, og prisen ønsker å understreke dette i en tid som er krevende for så vel mediene som for miljøet.

Prisen på til sammen to millioner kroner er delt i to, hvorav én del er personlig, og én del står til disposisjon for et formål prisvinner ønsker å prioritere.