De fleste nettsider i dag benytter seg av informasjonskapsler for å gi en tilpasset opplevelse, men det er valgfritt om du vil tillate bruken av dem eller ikke. Her kan du lese mer om hvordan du administrerer bruken av informasjonskapsler i din nettleser.

Bergesenstiftelsen bruker Google Analytics for å holde styr på hvor mange personer som besøker nettsiden, hvor de kommer fra, og så videre. Dataene som lagres er anonyme. Google Analytics identifiserer ikke individuelle brukere, og din IP-adresse blir ikke lagret hos oss.

Vi bruker Mailchimp til utsendelse av informasjon om søknadsfrister, tildelinger osv. Informasjonen din blir kun sendt til Mailchimp hvis du velger å få informasjon fra oss, og dermed samtykker til at vi lagrer e-postadressen din.

Du kan lese mer om hvordan disse tredjepartstjenestene behandler dataene dine ved å klikke på de respektive lenkene.

Takk for at du besøker nettsiden vår!

Personvernerklæring for søkere
Prosjektstøtte Bergesenstiftelsen

Denne personvernerklæringen gjelder for Bergesenstiftelsens søkere som sender inn søknad via vår digitale søknadsportal, og kommuniserer med stiftelsens administrasjon via portalen soknad.bergesenstiftelsen.no. Nedenfor angis hvordan Bergesenstiftelsen lagrer, bruker og sletter personopplysninger.

Se også databasens egen personvernerklæring her.


Behandling av personopplysninger i Bergesenstiftelsen

Bergesenstiftelsen behandler personopplysninger for å forvalte stiftelsens formål om å støtte kulturelle og humanitære prosjekter, følge opp prosjekter som har mottatt støtte, kvalitetssikre søknadsbehandlingen og for å etterleve stiftelsens forpliktelser etter de til enhver tid gjeldende lover og regler for norske allmennyttige utdelingsstiftelser.

Bergesenstiftelsen behandler følgende personopplysninger om søkere:

 • Organisasjonens navn
 • Organisasjonsnummer
 • Navn på kontaktpersonen for søknaden
 • Navn på prosjektansvarlig
 • Bankkontonummer (ved tildeling, sendes inn ved utbetalingsanmodning)
 • Telefonnummer
 • Epostadresse
 • Postadresse
 • Nettside

Bergesenstiftelsen (Frøyas gate 15, 0273 Oslo) er ansvarlig for behandling av personopplysninger i søknadsbehandling. Det er Bergesenstiftelsens administrasjon som behandler personopplysningene som fylles inn i skjemaet som blir sendt inn. Administrasjonen kan kontaktes på post@bergesenstiftelsen.no.


Oppbevaring og sletting av personopplysninger

Personopplysningene oppbevares for å behandle innkomne søknader om støtte, følge opp prosjekter som får tilsagn eller avslag, og følge opp søkers rapporteringsplikt for å sikre at utbetalt støtte blir brukt i tråd med opplysningene i søknaden, og i tråd med Bergesenstiftelsens formål.

Alle søknader, både de som har fått tilsagn og de som har fått avslag, blir lagret i vår database. Dette for å kunne følge opp rapporteringen fra prosjekter og organisasjoner som har fått støtte. Grunnet arkiv og statistikk til rapporter vil følgende opplysninger om tilskuddsmottakere bli lagret på ubestemt tid: Søkerorganisasjonens navn, prosjekttittel, sammendrag og tildelt sum.

Det blir gjennomført løpende vurderinger av behovet for lagring, sletting og anonymisering av personopplysninger. Ved vurdering av lagringstid legger vi vekt på oppfølging av søkere, mottakere av tildelinger, og transparens om tildelinger.

Du kan ta kontakt med administrasjonen dersom du ikke ønsker at vi lagrer dine personopplysninger lenger en saksbehandlingsperioden som er ca. to måneder etter stiftelsens søknadsfrister.


Rettslig grunnlag

Dersom man har fått støtte fra Bergesenstiftelsen til et prosjekt er vi avhengig av å oppbevare opplysninger (f.eks. kontonummer, e-postadresse, etc.) for utbetaling av tildelinger, for oppfølging av mottakere og for sluttrapportering etter prosjektets oppgitte sluttdato. Disse behandlingsaktivitetene er «nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i» og baseres på GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

For å etterleve våre rettslige forpliktelser knyttet til stiftelsens formålsrealisering, behandler Bergesenstiftelsen følgende personopplysninger:

 • Organisasjonens navn
 • Organisasjonsnummer
 • Navn på kontaktpersonen for søknaden
 • Navn på prosjektansvarlig
 • Bankkontonummer (ved tildeling, sendes inn ved utbetalingsanmodning)
 • Telefonnummer
 • Epostadresse
 • Postadresse
 • Nettside

Dette gjøres på grunnlag av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c (rettslig forpliktelse).

Bergesenstiftelsen behandler også personopplysninger for å forvalte stiftelsens formål om å støtte kulturelle og humanitære prosjekter, følge opp prosjekter som har mottatt støtte, kvalitetssikre søknadsbehandlingen og for å etterleve stiftelsens forpliktelser etter de til enhver tid gjeldende lover og regler for norske allmennyttige utdelingsstiftelser. Det rettslige grunnlaget for disse behandlingsaktivitetene er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (berettiget interesse).

Bergesenstiftelsen er en privat stiftelse. Vi praktiserer åpenhet om tildelinger, og har behov for å kunne finne tilbake til reelle søknader i kvalitetssikring av søknadsbehandling og for kvalitet i vår søknads- og tildelingshistorikk.


Hvem andre har tilgang til personopplysningene?

I noen tilfeller ønsker styrets medlemmer innsyn i hele søknaden og vil da få tilgang til personopplysningene. Bergesenstiftelsen vil ikke utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre slik utlevering er påkrevet ved lov eller søker har særskilt samtykket til dette. Videre er Bergesenstiftelsen gjenstand for kontroll fra Stiftelsestilsynet og ved slik kontroll kan personopplysninger utleveres.


Offentliggjøring av personopplysninger

Bergesenstiftelsen vil ikke offentliggjøre personopplysninger uten samtykke fra søkere. Ved tildeling vil søkerorganisasjonens navn, prosjekttittel og tildelt sum bli offentliggjort i vår årsrapport og i vårt tildelingsarkiv på nettsiden bergesenstiftelsen.no. I tillegg vil deler av søknadens sammendrag kunne bli publisert på stiftelsens nettsider, i tråd med opplysningene som gis om dette i søknadsskjema. Vi innhenter alltid samtykke dersom vi ønsker å publisere bilder som er vedlagt søknaden.


Sikring av personopplysninger

 • Vi håndterer informasjon slik at den er riktig, tilgjengelig og håndtert i henhold til grad av sensitivitet.
 • Det er kun Bergesenstiftelsens administrasjon og i noen tilfeller styret som har tilgang til søkeres personopplysninger.


Søkers rettigheter

Til enhver tid har du rett til å be Bergesenstiftelsen om følgende:

 • Gi deg informasjon om og kopi av opplysningene du har oppgitt til oss
 • Rette uriktige personopplysninger om deg
 • Slette personopplysninger som vi ikke lenger har rettslig grunnlag for å behandle
 • Protestere mot behandling av personopplysninger
 • Begrense hvordan vi bruker personopplysningene dine underveis i saksbehandlingen
 • Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format til en annen behandlingsansvarlig
 • Dersom vi behandler personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke kan du når som helst trekke dette samtykke tilbake og med dette be oss om å avslutte behandlingsaktivitetene


Rett til å klage

Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger skulle være i strid med personvernforordningen, eller personvernregelverket for øvrig, har du rett til å klage på dette til tilsynsmyndighetene. For Norge er dette Datatilsynet, og klager kan leveres på deres nettsider. Du kan lese mer dette og om dine rettigheter på hjemmesiden til Datatilsynet.