Bergesenstiftelsen ble opprettet i 1975. Siden den gang har stiftelsen bidratt til å realisere omlag 5000 større og mindre prosjekter innen flere samfunnsområder og med ulike initiativtakere.

En allmennyttig stiftelse arbeider på andre måter enn interesseorganisasjoner og næringsdrivende stiftelser. Bergesenstiftelsen er både en mulig alternativ og supplerende finansieringskilde for å realisere allmennyttige prosjekter, der disse ikke fullt ut kan finansieres av det offentlige eller markedet.

Vedtekter

I våre vedtekter heter det: «Stiftelsen er en veldedig innretning som ikke har erverv til formål. Den skal fremme allmennyttige formål, som vanligvis ikke ivaretas av det offentlige. Den skal i særlig grad tilgodese kulturelle og humanitære oppgaver.» Videre står det at stiftelsen skal «søke fremmet tilegnelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper». Bergesenstiftelsen støtter derfor også prosjekter som bidrar med ny kunnskap til samfunnet, med vekt på forsknings- og formidlingsprosjekter innen klima, miljø og bærekraft, samt pasientnær medisinsk forskning.

Søknader og tildelinger

Bergesenstiftelsen mottar i dag rundt 1500 søknader årlig (2023) og har tre-fire årlige søknads- og tildelingsrunder. Det vil si at det er forholdsvis kort tid (2-3 måneder) fra søknadsfrist til svar. Alle søknader må sendes inn i stiftelsens søknadsportal. I enkelte tilfeller samarbeider vi også med aktører innen våre formålsområder om større, flerårige prosjekter.

Det er styret i Bergesenstiftelsen som beslutter alle tildelinger og avslag. Som regel er prosjektene vi støtter et spleiselag mellom flere finansieringskilder, og vi anbefaler våre søkere å orientere seg om andre stiftelser og offentlige og private muligheter for å realisere aktiviteter og prosjekter. Les mer her om hvordan du søker støtte, og om tildelingene fra stiftelsen de siste årene.

Miljøfyrtårn og nasjonalt nedslagsfelt

Bergesenstiftelsen ble i august 2020 Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi skal fortsette å ta miljøansvar, og det oppfordrer vi også våre søkere og samarbeidspartnere til.

Bergesenstiftelsen drives av et styre på sju medlemmer, og en administrasjon på to årsverk. Vi har kontorer i Oslo, og stiftelsen har et nasjonalt nedslagsfelt.

---

© Kopirett

Kunstverkene som er avbildet på denne nettsiden er opphavsrettslig beskyttet, og må ikke reproduseres eller gjøres tilgjengelig for allmenheten, digitalt eller analogt, uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver / BONO. Ønsker du å gjengi et kunstverk – ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter.

Tlf: + 47 23 10 03 50
E-post: bono@bono.no
Internett: www.bono.no