I forarbeidet til sertifiseringen besluttet Bergesenstiftelsens styre i mars 2020 stiftelsens klima- og miljøpolicy, som skal angi de overordnede rammene for stiftelsens bærekraftarbeid.

Vår overordnede klima- og miljøpolicy

Bergesenstiftelsen har som mål å:

 • sikre en klima- og miljøvennlig samfunnspåvirkning innen rammene av vårt allmennyttige formål
 • opprettholde og videreutvikle et godt omdømme

Områder hvor vår virksomhet har eller kan ha klima- og miljøpåvirkning:

Intern drift:
- ved innkjøp av varer og tjenester

Tildelinger:
- ved at søkere bes rapportere om prosjektets eventuelle klima- og miljøpåvirkning, og tiltak for håndtering og forbedring
- ved at styret vil ta hensyn til prosjektenes klima- og miljøpåvirkning ved tildelinger

Forvaltning av stiftelsens kapital:
- ved at stiftelsen vil ha klare retningslinjer for hvordan vår kapital skal forvaltes, og ha et bevisst forhold til porteføljens klima- og miljøpåvirkning

Innenfor disse områdene bestreber vi oss på kontinuerlige forbedringer ved å:

  • integrere klima- og miljøhensyn som del av virksomhetens drift
  • ha gode rutiner og retningslinjer for klima- og miljøstyring
  • tilfredsstille miljøkrav og -reguleringer fra offentlige myndigheter

   Kapitalforvaltning

   Bergesenstiftelsens styre vedtok nye retningslinjer for ansvarlige investeringer i mars 2020, i forbindelse med arbeidet for å Miljøfyrtårn-sertifisere stiftelsens virksomhet. I disse retningslinjene heter det blant annet:

   «Stiftelsen legger til grunn at god avkastning over tid er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, klima-, miljø- og samfunnsmessig forstand», samt at «Bergesenstiftelsen ønsker gradvis å øke eksponeringen til fond som bidrar til å løse bærekraftsutfordringene, inkludert klima- og miljøutfordringer, innenfor dagens avkastningsforventninger.»

   Tildelinger

   Fra 2021 er Bergesenstiftelsens søknadsportal oppdatert med et punkt der søker bes opplyse om prosjektets positive og evt. negative klima- og miljøpåvirkning. Dette er et ledd i Bergesenstiftelsens arbeid med klima- og miljøvennlig samfunnspåvirkning innen stiftelsens tildelinger.

   Intern drift

   Bergesenstiftelsen stiller krav til våre leverandører om miljøsertifisering. Stiftelsen følger opp den årlige klima- og miljørapporteringen for virksomheten til Miljøfyrtårn, inkl. rapportering innen intern drift og HMS.