Nominer kandidater til Bergesenprisen 2021

Kjenner du til en verdig mottaker av Bergesenprisen? Frem til 12. februar kan alle nominere kandidater til årets pris.

Gruppe unge mennesker som snakker sammen.

Hjelpetelefon for studenter som sliter

Mental Helses tiltak for studenter under pandemien, «Studenttelefonen», var et av prosjektene som fikk støtte i årets siste søknadsrunde i 2020.

fire kvinner stående foran sykehjem, de har på seg refleksvester hvor det står Norske kvinners sanitetsforening

Nasjonale tiltak for frivillige

Norske Kvinners Sanitetsforening fikk treårig støtte til sitt prosjekt «Når krisen rammer – de ekstra hendene som utgjør en forskjell». Med midlene vil de gjennomføre nasjonale tiltak som styrker organisasjonens 3000 beredskapsfrivillige både under og etter pandemien.

Grafiske former i Bergesenstiftelsens farger

Tildelinger fjerde søknadsrunde 2020

Kriminalomsorg, klimajournalistikk, scenekunst, utstillingsstøtte og medisinsk forskning. Les mer om noen av prosjektene som fikk støtte i fjerde og siste søknadsrunde 2020.

Prisutdeling under pandemien

Mandag 30. november ble Bergesenprisen 2020 utdelt til Tabanka Dance Ensemble og HipHop 101 Studios. Vi gratulerer årets prismottakere!

Bergesenprisen 2020

Vi gratulerer mottakerne av Bergesenprisen 2020 - Tabanka Dance Ensemble og HipHop 101 Studios! De to scenekunstmiljøene får en av Norges største priser til humanitære og kulturelle formål for sin kunstneriske kvalitet og sitt humanitære engasjement.

Utvikling av styrke- og utholdenhetstester

Maksimalt oksygenopptak er den fysiske egenskapen som har størst innvirkning på folkehelse, livskvalitet og levealder. School of Health Sciences ved Høyskolen Kristiania er innvilget støtte til å forske på dette.

Bergesenstiftelsens nye visuelle profil

Bergesenstiftelsens logo, farger, fonter og grafiske elementer er valgt for å fremkalle stiftelsens historie og formål. Bli bedre kjent med Bergesenstiftelsens nye visuelle profil.

Grafiske former i Bergesenstiftelsens farger

Sjøsamiske mattradisjoner

Alta samiske språksenter fikk i oktober 2020 støtte til innhenting av kunnskap og formidling av sjøsamiske mattradisjoner fra Vest-Finnmark.

Grafiske former i Bergesenstiftelsens farger

Tildelinger tredje søknadsrunde 2020

Vitensenter, dokumentarfilm- og litteraturfestival, medisinsk forskning og hermetikkmuseum. Les mer om noen av prosjektene som fikk støtte i tredje søknadsrunde 2020.

Likestilling i kunsten

Henie Onstad kunstsenter har tatt initiativ til den første undersøkelsen av samlinger i norske museer i et likestillingsperspektiv.

Øks stående i vedstubbe

Rentbrennende ildsteder

Operasjon Ved Oslo har i 50 år skaffet gratis ved til eldre og vanskeligstilte i Oslo. Nå vil de bidra til at flere kan få rentbrennende ildsteder.