Fossilfri i Viken

Pedalen Kirkens Bymisjon, Inspiria Science Center og Viken fylkeskommune skal gi barn på 100 skoler inspirasjon, opplæring og hjelp til reparasjon av sykler.

Gutt i hettegenser sitter i rullestol og bruker VR-briller og konsoller. i bakgrunnen ser man farger og former i lilla og grønt.

Unrestricted Art

Sunnaasstiftelsen er tildelt støtte til utvikling av et pilotprosjekt som skal gi mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å skape og formidle kunst ved hjelp av VR-teknologi.

Grafiske former i Bergesenstiftelsens farger

Tildelinger første søknadsrunde 2021

Festivaler, forskningsprosjekter, utstillinger, sykkelprosjekt og tiltak for veteraner. Les mer om noen av prosjektene som fikk støtte i første søknadsrunde 2021.

Fotografi av to flagg på flaggstang. Flaggene er grønne med gule stjerner i en sirkel.

Klimakorrespondent i Brussel

Norsk klimastiftelses nettavis Energi og Klima har mottatt støtte til å ansette en klimakorrespondent. Det vil gi norsk offentlighet mer informasjon om det som skjer på klima- og energifeltet i EU og i andre europeiske land.

bilde av folkemengde som sitter med ryggen til og ser mot en scene med mennesker på paneldebatt.

Digital dokumentarfilmfestival

Human internasjonale dokumentarfilmfestival mottar støtte til årets festival, som arrangeres online 1.-7. mars.

Bilde av to like og små bronsestatuetter som fremstiller en kvinne som holder et barn. Den ene i forgrunnen er skarp, mens den i bakgrunnen er uskarp.

Nominer kandidater til Bergesenprisen 2021

Kjenner du til en verdig mottaker av Bergesenprisen? Frem til 12. februar kan alle nominere kandidater til årets pris.

Gruppe unge mennesker som snakker sammen.

Hjelpetelefon for studenter som sliter

Mental Helses tiltak for studenter under pandemien, «Studenttelefonen», var et av prosjektene som fikk støtte i årets siste søknadsrunde i 2020.

fire kvinner stående foran sykehjem, de har på seg refleksvester hvor det står Norske kvinners sanitetsforening

Nasjonale tiltak for frivillige

Norske Kvinners Sanitetsforening fikk treårig støtte til sitt prosjekt «Når krisen rammer – de ekstra hendene som utgjør en forskjell». Med midlene vil de gjennomføre nasjonale tiltak som styrker organisasjonens 3000 beredskapsfrivillige både under og etter pandemien.

Grafiske former i Bergesenstiftelsens farger

Tildelinger fjerde søknadsrunde 2020

Kriminalomsorg, klimajournalistikk, scenekunst, utstillingsstøtte og medisinsk forskning. Les mer om noen av prosjektene som fikk støtte i fjerde og siste søknadsrunde 2020.

Bilde av to menn som ser på hverandre. Begge holder hver sin bronsestatuett og står foran bakgrunn med Bergesenstiftelsens logo.

Prisutdeling under pandemien

Mandag 30. november ble Bergesenprisen 2020 utdelt til Tabanka Dance Ensemble og HipHop 101 Studios. Vi gratulerer årets prismottakere!

To dansere på scenen, en i bakgrunnen, mens kvinnen i forgrunnen er skarp. Hun ses i profil fra hoftene og opp, mens hun danser.

Bergesenprisen 2020

Vi gratulerer mottakerne av Bergesenprisen 2020 - Tabanka Dance Ensemble og HipHop 101 Studios! De to scenekunstmiljøene får en av Norges største priser til humanitære og kulturelle formål for sin kunstneriske kvalitet og sitt humanitære engasjement.

Bilde av mann med kort hår som tar på kvinne en maske. Masken er koblet til et hvitt rør. Rundt dem er medisinsk utstyr.

Utvikling av styrke- og utholdenhetstester

Maksimalt oksygenopptak er den fysiske egenskapen som har størst innvirkning på folkehelse, livskvalitet og levealder. School of Health Sciences ved Høyskolen Kristiania er innvilget støtte til å forske på dette.