Neste søknadsfrist

3. februar kl. 12.00
Behandles i styremøte ultimo mars 2023

Kommende søknadsfrister

 • 3. februar
  Behandles i styremøte ultimo mars 2023
 • 5. mai
  Behandles i styremøte ultimo juni 2023
 • 11. august
  Behandles i styremøte primo oktober 2023
 • 27. oktober
  Behandles i styremøte medio desember 2023
Til søknadsportal