Neste søknadsfrist

5. mai kl. 12.00
Behandles i styremøte ultimo juni 2023

Kommende søknadsfrister

  • 5. mai
    Behandles i styremøte ultimo juni 2023
  • 11. august
    Behandles i styremøte primo oktober 2023
  • 27. oktober
    Behandles i styremøte medio desember 2023
Til søknadsportal