Neste søknadsfrist

4. februar kl. 12.00
Behandles i styremøte ultimo mars 2022

Kommende søknadsfrister

 • 4. februar
  Behandles i styremøte ultimo mars 2022
 • 6. mai
  Behandles i styremøte ultimo juni 2022
 • 12. august
  Behandles i styremøte ultimo september 2022
 • 28. oktober
  Behandles i styremøte medio desember 2022
Til søknadsportal