Neste søknadsfrist

28. oktober kl. 12.00
Behandles i styremøte medio desember 2022

Kommende søknadsfrister

 • 28. oktober
  Behandles i styremøte medio desember 2022
 • 3. februar
  Behandles i styremøte ultimo mars 2023
 • 5. mai
  Behandles i styremøte ultimo juni 2023
 • 11. august
  Behandles i styremøte primo oktober 2023
Til søknadsportal