Neste søknadsfrist

9. august kl. 12.00
Behandles i styremøte medio november 2024

Kommende søknadsfrist

  • 9. august
    Behandles i styremøte medio november 2024
  • 17. januar
    Behandles i styremøte ultimo mars 2025
  • 2. mai
    Behandles i styremøte ultimo juni 2025
Til søknadsportal