Neste søknadsfrist

27. oktober kl. 12.00
Behandles i styremøte medio desember 2023

Kommende søknadsfrister

 • 27. oktober
  Behandles i styremøte medio desember 2023
 • 19. januar
  Behandles i styremøte medio mars 2024
 • 3. mai
  Behandles i styremøte ultimo juni 2024
 • 9. august
  Behandles i styremøte medio oktober 2024
Til søknadsportal