• Bergesenstiftelsen støtter både mindre og større prosjekter, i særlig grad innen det kulturelle og humanitære samfunnsområdet. Se gjerne på tidligere tildelinger på våre nettsider.
  • Det gis ikke støtte til grunnforskning, rent private formål som studiefinansiering, reisestøtte og hjelpemidler eller utenlandsprosjekter (eks. bistand, prosjekter som vil foregå i utlandet uten klar forbindelse til Norge)
  • Med «allmennyttige formål» menes at prosjekter og aktiviteter må komme samfunnet og en større allmennhet til gode. Det vil si at søker må opplyse tydelig om hvem prosjektet vil nå, og hvordan man vil oppnå dette.
  • Merk at Bergesenstiftelsen ikke støtter løpende utgifter til ordinær drift som du må søke om på nytt hvert år. Merk også at Bergesenstiftelsen ikke støtter aktiviteter og prosjekter som allerede er gjennomført i det søknaden behandles.
  • Se også oversikt over våre tildelinger de seneste årene her.
    Til søknadsportal