• Du må registrere deg som bruker for å kunne logge inn og bruke søknadsportalen. Du registrerer deg personlig først, og brukernavnet (e-postadressen) som registreres vil bli Bergesenstiftelsens kontaktadresse for søknaden.
  • Det er hjelpetekster i søknadsskjemaet, og vi anbefaler at du leser disse. I tillegg anbefaler vi å få med all relevant informasjon i søknadsskjemaet, og ikke i vedlegg. Vi anbefaler også at du skriver søknaden på norsk.
  • Prosjektene vi støtter er som oftest et spleiselag mellom flere finansieringskilder. Vi anbefaler våre søkere å orientere seg om andre stiftelser og offentlige og private muligheter for å realisere prosjekter, for eksempel hos Stiftelsesforeningen eller i Legathåndboken.
  • Det er mulig å søke om støtte flere ganger, men sluttrapport eller statusrapport fra eventuelle tidligere tildelinger må være innsendt før man kan søke med et nytt prosjekt. Søknader innvilget fra og med 2022 leverer sluttrapport i søknadsportalen. Søknader innvilget før 2022 sender en kort slutt- eller statusrapport på e-post til post@bergesenstiftelsen.no.
  • Det er kun mulig å søke på et tidligere avslått prosjekt dersom prosjektet har vesentlige nye momenter. Kontakt gjerne administrasjonen via «Henvendelse til saksbehandler» i søknadsportalen for en vurdering av om de nye momentene åpner for ny søknadsbehandling. Hvis ja sendes en oppdatert søknad til ordinær søknadsfrist, der de nye momentene og endringene kommer tydelig frem.

Teknisk veiledning til søknadsportalen finner du informasjon om når du logger deg inn. Der finner du også svar på ofte stilte spørsmål om søknadsskjema og portalen.

    Til søknadsportal