• Alle søknader må sendes inn på vårt søknadsskjema i word-format til soknad@bergesenstiftelsen.no innen våre fire årlige søknadsfrister. Søknader innkommet etter fristen vil automatisk bli flyttet til neste frist, med mindre søkere trekker eller vil oppdatere søknaden.
 • I søknadsskjemaet skriver du inn startdato for prosjektet og prosjektets varighet. Merk at du må søke i god tid før prosjektstart, da vi ikke tildeler støtte til prosjekter etterskuddsvis.
 • Søknader må inneholde et kostnads- og finansieringsbudsjett. Frivillig timeinnsats kan ikke omregnes til kroner og inkluderes i finansieringsplanen. Alle tall som legges inn i finansieringsplanen skal inkludere MVA (moms).
 • Alle søknader med søknadsbeløp fra og med kr 100 000 må også inneholde en fremdriftsplan med hovedaktiviteter. Dersom prosjektet du søker støtte til krever offentlige godkjenninger eller tillatelser for å bli gjennomført, må nødvendig dokumentasjon vedlegges søknadsskjemaet.
 • Vær tydelig i søknaden på hvem som søker støtte, konkret hva prosjektet går ut på og hvordan det skal gjennomføres.
 • Prosjektene vi støtter er som oftest et spleiselag mellom flere finansieringskilder. Vi anbefaler våre søkere å orientere seg om andre stiftelser og offentlige og private muligheter for å realisere prosjekter, for eksempel hos Stiftelsesforeningen eller i Legathåndboken.
 • Søkerorganisasjonen må stå som eier av kontonummeret som eventuell støtte skal utbetales til.
 • Det er mulig å søke om støtte flere ganger, men sluttrapport eller statusrapport fra eventuelle tidligere tildelinger (f.o.m 2020) må være innsendt før man kan søke med nytt prosjekt.

Obligatoriske vedlegg

 • Kortfattet CV for prosjektansvarlig (for medisinsk-faglige søknader inkluderer dette publikasjonsliste)
 • Intensjonsavtale (hvis aktuelt, eks. er visningsavtale, forlagsavtale, avtaler med utstillingsarena, andre samarbeidsavtaler)
 • Bilde (maksimalt to lavoppløselige bilder uten tekst, i filformatet jpeg med korrekt kreditering i filnavn. Bilder vil kunne bli publisert på våre nettsider dersom prosjektet tildeles støtte)
  Last ned søknadsskjema