• Når prosjektet er avsluttet, får du et varsel på e-post og finner et skjema for sluttrapport i portalen under «Mine oppgaver». Skjemaet er basert på feltene i søknadsskjemaet. (Dette gjelder for søknader innvilget fra og med 2022. Søknader innvilget i 2020 og 2021 sender en kort sluttrapport på e-post til post@bergesenstiftelsen.no.)
  • Sluttrapporten skal leveres innen seks måneder etter at prosjektet er ferdigstilt.
  • Ønsker du å fremskynde sluttdatoen, kan det gjøres i søknadsportalen. Forespørselen blir automatisk godkjent og skjema for sluttrapport vil genereres innen kort tid.
  • Ønsker du en utsettelse på levering av sluttrapport, tar du kontakt med administrasjonen gjennom portalen under «Henvendelse til saksbehandler».
  • Du må levere revisorbekreftet regnskap for tildelinger på over kr 200 000. Last opp regnskapet under «Vedlegg» i skjemaet for sluttrapport.
  • Dersom du har fått støtte til et fysisk produkt, som for eksempel en bok eller en katalog, ønsker vi å få tilsendt tre eksemplarer.
  • Dersom du har fått støtte til film- eller lydprosjekter (eksempelvis podkast) ber vi om at du skriver inn lenker til publisert versjon i skjema for sluttrapport.
  • For alle tildelinger ønsker vi å få tilsendt relevante bilder og eller illustrasjoner. Filnavnet skal inneholde korrekt kreditering. Disse vil kunne bli publisert på våre nettsider for å synliggjøre tildelingen.
  • Dersom du skal søke Bergesenstiftelsen om et nytt prosjekt før du har sendt inn sluttrapport, må statusrapport vedlegges søknaden. En statusrapport er en kort redegjørelse over status og fremdrift for prosjektet.
    Til søknadsportal