• Når prosjektet nærmer seg den sluttdatoen du oppga da du søkte, får du et varsel på e-post. Én uke etter registrert sluttdato finner du et skjema for sluttrapport i søknadsportalen. (Dette gjelder for søknader innvilget fra og med 2022. Søknader innvilget før 2022 sender en kort slutt- eller statusrapport på e-post til post@bergesenstiftelsen.no.)
  • Ønsker du å fremskynde sluttdatoen, bruker du valget «Registrere tidligere sluttdato» i søknadsportalen.
  • Ønsker du å utsette levering av sluttrapport, kan du søke om dette i søknadsportalen frem til registrert sluttdato. Bruk valget «Søknad utsatt sluttdato».
  • Dersom du ønsker å sende inn en ny søknad og har mottatt støtte tidligere, men prosjektet er pågående og du ikke har levert sluttrapport enda, kan du fylle ut en statusrapport i søknaden.
  • Regnskapet som viser hva støtten er gått til er viktig i sluttrapporten. Last gjerne opp regnskapet under «Vedlegg» i skjemaet for sluttrapport.
  • Dersom du har fått støtte til et fysisk produkt, som for eksempel en bok eller en katalog, ønsker vi å få tilsendt tre eksemplarer.
  • Dersom du har fått støtte til film- eller lydprosjekter (eksempelvis podkast) ber vi om at du deler lenke til publisert versjon i skjema for sluttrapport.
    Til søknadsportal