• Ved prosjektets sluttdato genereres et enkelt skjema for sluttrapport i søknadsportalen, basert på det som ble opplyst i søknadsskjemaet. Skjemaet finner du under «Mine oppgaver». (Dette gjelder for søknader innvilget fra og med 2022. Søknader innvilget i 2020 og 2021 sender en kort sluttrapport på e-post til post@bergesenstiftelsen.no.)
  • Sluttrapporten skal leveres innen seks måneder etter at prosjektet er ferdigstilt.
  • Dersom du ønsker å fremskynde sluttdatoen kan dette gjøres i søknadsportalen. Dette blir automatisk godkjent.
  • Dersom du ønsker en utsettelse på levering av sluttrapport kan du ta kontakt med administrasjonen gjennom portalen under «Henvendelse til saksbehandler».
  • Vi ber om revisorbekreftet regnskap for tildelinger på over kr 200 000. Dette kan lastes opp under vedlegg i skjemaet for sluttrapport.
  • Dersom du har fått støtte til et fysisk produkt, som f.eks. en bok eller en katalog, ønsker vi å få tilsendt tre eksemplarer.
  • Dersom du har fått støtte til film- eller lydprosjekter (eksempelvis podkast) ber vi om at du skriver inn lenker til publisert versjon i skjema for sluttrapport.
  • For alle tildelinger ønsker vi å få tilsendt relevante foto/illustrasjonsbilder. Filnavnet skal inneholde korrekt kreditering. Foto/illustrasjonsbilder vil kunne bli publisert på våre nettsider for å synliggjøre tildelingen.
    Til søknadsportal