Sluttrapport

  • Innen 12 måneder etter avslutning av alle prosjekter som har mottatt støtte, skal en sluttrapport sendes post@bergesenstiftelsen.no, merket «Sluttrapport fra søker xxx».
  • Rapporten skal ta utgangspunkt i søknaden som ble tildelt støtte, og inneholde en kort redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet, hvordan Bergesenstiftelsen har blitt synliggjort som støttespiller og regnskapsopplysninger som viser hvordan pengene er brukt. Vis gjerne til besøkstall/salgstall/lesertall og eventuell omtale.
  • Vi ber om revisorbekreftet regnskap for tildelinger på over kr 200 000.
  • Dersom du har fått støtte til et fysisk produkt, som f.eks. en bok eller en katalog, ønsker vi å få tilsendt 3 eksemplarer i tillegg til sluttrapport og regnskap.
  • Dersom du har fått støtte til film- eller lydprosjekter (eksempelvis podkast) ber vi at du sender en digital fil. For film ønsker vi en komprimert fil med størrelse under 3 GB.
  • For alle tildelinger ønsker vi å få tilsendt relevant bildemateriell. Filnavnet skal inneholde korrekt kreditering. Disse bildene vil kunne bli publisert på våre nettsider for å synliggjøre tildelingen.

Statusrapport

  • Dersom prosjektet er utsatt eller vesentlig forandret ønsker vi en statusrapport. Ta kontakt per e-post dersom du har noen spørsmål knyttet til dette. Hvis prosjektet blir betydelig forandret fra prosjektbeskrivelsen som ble send inn i søknaden, kan du søke om omdisponering av midlene, men det er ingen automatikk i at dette godkjennes. Søknad om omdisponering må sendes skriftlig til post@bergesenstiftelsen.no.
  • Bergesenstiftelsen kan kreve støttebeløpet refundert dersom prosjektet ikke gjennomføres i tråd med opprinnelig plan.
  • Dersom du har mottatt støtte f.o.m 2020 og prosjektet ikke er ferdigstilt, må du levere en statusrapport før du kan søke på ny. Den skal inneholde en kort redegjørelse over prosjektets status og videre fremdrift.