• Når prosjektet er avsluttet, får du et varsel på e-post og finner et skjema for sluttrapport i portalen under «Mine oppgaver». Skjemaet er basert på feltene i søknadsskjemaet. (Dette gjelder for søknader innvilget fra og med 2022. Søknader innvilget i 2020 og 2021 sender en kort sluttrapport på e-post til post@bergesenstiftelsen.no.)
  • Sluttrapporten skal leveres innen seks måneder etter at prosjektet er ferdigstilt.
  • Ønsker du å fremskynde sluttdatoen, bruker du valget Registrere tidligere sluttdato i søknadsportalen.
  • Ønsker du å utsette levering av sluttrapport, bruker du valget Søknad utsatt sluttdato i søknadsportalen.
  • Du må levere revisorbekreftet regnskap for tildelinger på over kr 200 000. Last opp regnskapet under «Vedlegg» i skjemaet for sluttrapport.
  • Dersom du har fått støtte til et fysisk produkt, som for eksempel en bok eller en katalog, ønsker vi å få tilsendt tre eksemplarer.
  • Dersom du har fått støtte til film- eller lydprosjekter (eksempelvis podkast) ber vi om at du skriver inn lenker til publisert versjon i skjema for sluttrapport.
  • For alle tildelinger vil vi gjerne få tilsendt relevante bilder eller illustrasjoner. Filnavnet skal inneholde kreditering. Disse vil kunne bli publisert på våre nettsider for å synliggjøre tildelingen.
  • Dersom du vil søke Bergesenstiftelsen om et nytt prosjekt før du har sendt inn sluttrapport, må statusrapport vedlegges søknaden. En statusrapport er en kort redegjørelse over status og fremdrift for prosjektet.
    Til søknadsportal