• Utbetalingsanmodningen sendes på e-post til soknad@bergesenstiftelsen.no merket «Utbetalingsanmodning fra søker xxx» innen 3 måneder etter tildeling. Det er mulig å be om utsettelse på e-post til soknad@bergesenstiftelsen.no.
  • Fra du anmoder om utbetaling og til utbetalingen er på konto, kan det ta 2 til 3 uker.
  • Opplysninger om kontonummer, adresse, prosjekttittel og innvilget beløp må oppgis. Dersom det informeres om en forutsetning for tildeling (f.eks. fullfinansiering, visningsavtale, forlagsavtale eller liknende), må bekreftelse på dette legges ved.
  • Bergesenstiftelsen kan kreve støttebeløpet refundert dersom prosjektet ikke gjennomføres i tråd med opprinnelig plan.