• Kan det søkes støtte til flere prosjekter samtidig?

  Ja, men vi anbefaler å prioritere, da samme søker sjelden tildeles støtte til flere prosjekter i samme søknadsrunde.

 • Er det mulig å sende inn en ny søknad før et tidligere støttet prosjekt er ferdig gjennomført?

  Ja, men vi ønsker at du samtidig med ny søknad sender inn en statusrapport for prosjektet som er pågående.

 • Skal det skattes av en tildeling fra Bergesenstiftelsen?

  Prosjektstøtte kan være å regne som næringsinntekt. Alle mottakere av tildelinger må selv kontakte sin regnskapsfører eller skatteetaten for å avklare hvordan prosjektstøtten skal rapporteres. Reelle utgifter er ofte fradragsberettiget.

 • Er det mulig å søke på samme prosjekt flere ganger, selv om man har fått avslag?

  Det er kun mulig å søke på et tidligere avslått prosjekt dersom prosjektet har nye momenter. Send gjerne en e-post til post@bergesenstiftelsen.no for en avklaring på om de nye momentene åpner for ny søknadsbehandling. Hvis ja sendes en oppdatert søknad i søknadsportalen til ordinær søknadsfrist, der de nye momentene og endringene kommer tydelig frem.

 • Hva vektlegges når Bergesenstiftelsen vurderer en søknad?

  Sammendrag og prosjektbeskrivelse er den viktigste delen av søknaden. Her vises søknadens "hvem, hva, hvordan, hvor". Hvem er søker og hvem vil man nå, konkret hva prosjektet går ut på, hvordan skal prosjektet gjennomføres, og hvor og når skjer dette.

  Det er søkeren selv som gjennom søknadsteksten må vise stiftelsens styre at prosjektets form og innhold er gjennomtenkt og gjennomførbart, og at det faller innenfor Bergesenstiftelsens formål.

 • Hvor mye kan man søke om?

  Vi støtter prosjekter med alt fra kr 10 000 til flere hundre tusen. Se også nedenfor - det er positivt med flere finansieringskilder i prosjekter. Se i tillegg tidligere tildelinger for et bilde av hva stiftelsen tidligere har tildelt.

 • Bør man søke flere steder?

  Bergesenstiftelsen ser positivt på at prosjekter har flere finansieringskilder. Andre stiftelser og legater kan du blant annet finne informasjon om hos Stiftelsesforeningen og i Legathåndboken.

 • Hvordan logger jeg meg inn i søknadsportalen?

  Du logger deg inn i søknadsportalen her.

 • Hva slags bilder kan legges ved søknaden?

  Bilder som illustrerer prosjektet, eventuelt søker. Bildene vil kunne bli publisert på våre nettsider dersom prosjektet tildeles støtte.

Til søknadsportal