• Kan det søkes støtte til flere prosjekter samtidig?

  Ja, men vi anbefaler å prioritere, da samme søker sjelden tildeles støtte til flere prosjekter i samme søknadsrunde.

 • Er det mulig å sende inn en ny søknad før et tidligere støttet prosjekt er ferdig gjennomført?

  Ja, og vi ber deg da om å fylle ut en kort statusrapport i søknadsskjema.

 • Er det mulig å søke på samme prosjekt flere ganger, selv om man har fått avslag?

  Det er kun mulig å søke på et tidligere avslått prosjekt dersom prosjektet har vesentlige nye momenter. Kontakt gjerne administrasjonen ved å sende en e-post til post@bergesenstiftelsen.no for en vurdering av om de nye momentene åpner opp for ny søknadsbehandling. Hvis ja sendes en oppdatert søknad til ordinær søknadsfrist, der de nye momentene og endringene kommer tydelig frem.

 • Hva vektlegges når Bergesenstiftelsen vurderer en søknad?

  Søknaden må gjøre det tydelig at prosjektet er gjennomtenkt og gjennomførbart, og at det faller innenfor Bergesenstiftelsens formål. Vi vurderer prosjektets kvalitet og relevans ut fra stiftelsens formål, søkers og evt. samarbeidspartneres kvalifikasjoner og om søknaden er fra et relevant søkermiljø ut fra stiftelsens formål (eks. støtter vi ikke kommersielle aktiviteter. Du kan se mer om hva vi støtter og ikke støtter her).

  Bergesenstiftelsen mottar mange søknader, og må prioritere mellom mange gode prosjekter. Et godt sammendrag er viktig. I hjelpeteksten i søknadsskjemaet får du veiledning til hva som forventes.

 • Hvor mye kan man søke om?

  Vi støtter prosjekter med alt fra kr 10 000 til flere hundre tusen. Se også nedenfor – det er positivt med flere finansieringskilder i prosjekter. Gjør noen søk i tidligere tildelinger for å få et inntrykk av hva stiftelsen tidligere har tildelt.

 • Bør man søke flere steder?

  Bergesenstiftelsen ser positivt på at prosjekter har flere finansieringskilder. Andre allmennyttige utdelingsstiftelser og legater kan du blant annet finne informasjon om hos Stiftelsesforeningen og i Legathåndboken.

 • Hvordan logger jeg meg inn i søknadsportalen?

  For å logge deg inn i søknadsportalen må du opprette en bruker. Søknadsportalen finner du her.

 • Når får jeg svar på søknaden?

  Alle som søker støtte vil få svar i søknadsportalen og varsel på e-post etter søknadsbehandlende styremøte. Det er normalt ca. tre måneder etter søknadsfristen.

  Du finner informasjon om søknadsfrister og behandlingstid under Søk støtte.

 • Skal det skattes av en tildeling fra Bergesenstiftelsen?

  Prosjektstøtte kan være å regne som næringsinntekt. Alle mottakere av tildelinger må selv kontakte sin regnskapsfører eller Skatteetaten for å avklare hvordan prosjektstøtten skal rapporteres. Reelle utgifter er ofte fradragsberettiget.

Til søknadsportal