• Alle søkere må opprette en bruker på soknad.bergesenstiftelsen.no før de kan søke. Denne søknadsportalen er ny fra 1. søknadsrunde 2022. Det finnes ikke tidligere innsendte søknader i portalen.
  • Bergesenstiftelsen aksepterer kun søknader i det elektroniske søknadsskjemaet innsendt via søknadsportalen.
  • Merk at søknadsfristen alltid er klokken 12 på dagtid. Dette for at administrasjonens telefon skal være betjent for eventuelle spørsmål. Det er ikke mulig å sende inn søknad etter klokken 12 den dagen det er søknadsfrist. Etter fristen vil søknaden måtte sendes inn til neste frist. Det er derfor viktig å søke i god tid.
  • Det er søkers ansvar å beregne tilstrekkelig tid til utfylling og innsending av søknaden. Feil på eget datautstyr, problemer med tilgjengelighet (nettverk) og lignende gir ikke rett til å sende inn etter at portalen stenger ved den aktuelle søknadsfristens utløp.

Retningslinjer for søkere ble sist oppdatert 01.11.2021.

    Til søknadsportal