• Når du sender inn søknaden din i søknadsportalen, får du en bekreftelse på e-post om at vi har mottatt søknaden.
  • Etter at søknaden er sendt inn, skjer all kommunikasjon med Bergesenstiftelsens administrasjon i søknadsportalen.
  • Det er styret i Bergesenstiftelsen som beslutter alle tildelinger.
  • Alle som søker støtte vil få svar i søknadsportalen og varsel på e-post så raskt som mulig etter besluttende styremøte, uavhengig av om søknaden blir innvilget støtte eller ikke. Normalt er det styremøte ca. tre måneder etter søknadsfrist. Du finner informasjon om når du kan forvente å få svar fra oss under Søk støtte.
  • Verken styret eller administrasjonen begrunner avslag. På generelt grunnlag kan vi opplyse om at Bergesenstiftelsen ikke har anledning til å støtte alle prosjektsøknader stiftelsen mottar.
  • Søkere som får innvilget støtte, får et tildelingsbrev i søknadsportalen og varsel på e-post.
  • Bergesenstiftelsen skal oppgis som støttespiller i relevant materiell knyttet til prosjektet, ved bruk av vår logo. Den kan lastes ned her.
    Til søknadsportal