• Når du sender inn søknaden din i søknadsportalen, får du en bekreftelse på e-post om at vi har mottatt søknaden.
  • Etter at søknaden er sendt inn, skjer all kommunikasjon med Bergesenstiftelsens administrasjon i søknadsportalen.
  • Det er styret i Bergesenstiftelsen som beslutter alle tildelinger.
  • Alle som søker støtte vil få svar i søknadsportalen og varsel på e-post så raskt som mulig etter besluttende styremøte, uavhengig av om søknaden blir innvilget støtte eller ikke. Normalt er styremøte 2-3 måneder etter søknadsfrist. Du finner informasjon om når du kan forvente å få svar fra oss under Søk støtte.
  • Verken styret eller administrasjonen begrunner avslag. På generelt grunnlag kan vi opplyse at Bergesenstiftelsen ikke har anledning til å støtte alle prosjektsøknader stiftelsen mottar.
  • Søkere som får innvilget støtte, får et tildelingsbrev i søknadsportalen og varsel på e-post.
  • Bergesenstiftelsen skal oppgis som støttespiller i relevant materiell knyttet til prosjektet, ved bruk av vår logo. Den kan lastes ned her.
    Til søknadsportal